Επιμόρφωση ενηλίκων από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο – Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning), κερδίζει έδαφος και στην Ελλάδα – Δείτε όλα τα προγράμματα!

Fotor0911125939

Η αγάπη για μάθηση δεν σταματά ποτέ! Για σας που θέλετε να καθίσετε ξανά στα θρανία, είναι μια καλή επιλογή!

Η παρακολούθηση στα Προγράμματα του ΠΣΕΑΕ γίνεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου (εξαιρούνται προγράμματα στα οποία αναφέρεται στον Οδηγό Σπουδών τους ότι περιλαμβάνουν πέραν της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και δια ζώσης συναντήσεις). Η εκπαιδευτική διαδικασία πραγματοποιείται μέσω εκπαιδευτικής πλατφόρμας, η οποία  αντιστοιχεί σε ένα δικτυακό σύνδεσμο. Κάθε εκπαιδευόμενος με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών μπορεί να εισέρχεται στην εκπαιδευτική πλατφόρμα οποιαδήποτε χρονική στιγμή και από οπουδήποτε το επιθυμεί.

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning), στο πλαίσιο του ΠΣΕΑΕ, λαμβάνει χώρα σε προγράμματα, τα οποία αποφασίζονται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνό του ΠΣΕΑΕ σε συνεργασία με τους Ακαδημαϊκούς υπευθύνους συναφών προγραμμάτων, κατόπιν αιτιολογημένης πρότασης οποιουδήποτε μέλους ∆ΕΠ του ΕΚΠΑ.

Η επιτυχής ολοκλήρωση των Προγραμμάτων οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης ή Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης. Στον αντίστοιχο Οδηγό Σπουδών κάθε Προγράμματος που υπάρχει στο διαδίκτυο διευκρινίζεται αν το Πιστοποιητικό είναι Επιμόρφωσης ή Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης.

Ισχύει ειδική εκπτωτική πολιτική για Πολύτεκνους (20%), ΑΜΕΑ (20%), Άνεργους (25%), Οικονομικά Ασθενείς (15%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%). Η εγγραφή σας σε κάποιο από τα προγράμματα σας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε δωρεάν ένα επιπλέον εκπαιδευτικό Πρόγραμμα.

Δείτε εδώ τον Κανονισμό Σπουδών: http://elearn.elke.uoa.gr/kanonismos.html

Δείτε εδώ όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα: http://elearn.elke.uoa.gr/