Επηρεάζει η εξωτερική εμφάνιση τις σχολικές επιδόσεις των εφήβων;

bigstock_portrait_of_happy_teens_lookin_13855142Η καλή εμφάνιση συνδυάζεται με καλύτερες επιδόσεις στο σχολείο, όμως τα υπερβολικά εμφανίσιμα παιδιά δεν έχουν το ίδιο πλεονέκτημα όσον αφορά τους βαθμούς τους. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης μελέτης δημοσιεύθηκαν την περασμένη εβδομάδα, ύστερα από έρευνα που έγινε σε 9.000 μαθητές γυμνασίου.

Σύμφωνα με την κοινωνιολόγο Rachel Gordon, τόσο για τα αγόρια όσο και για τα κορίτσια στην εφηβεία είναι πιο σημαντικό να είναι ελκυστικοί παρά μέτριοι ως προς την εξωτερική τους εμφάνιση.

Παλαιότερες έρευνες έχουν δείξει ότι η καλύτερη εμφάνιση στους ενήλικες μεταφράζεται με υψηλότερους μισθούς. Αυτό έχει συχνά τις ρίζες του στην εφηβεία, απ’ όπου τίθενται οι βάσεις για την εξασφάλιση των μετέπειτα οικονομικών πλεονεκτημάτων. Ωστόσο, τα πλεονεκτήματα αυτά διαφέρουν από άντρες σε γυναίκες σύμφωνα με την Caroline Heldman, αναπληρώτρια καθηγήτρια πολιτικών επιστημών που μελετά θέματα ισότητας μεταξύ των δύο φύλων.

“Ζούμε σε μια κοινωνία που η ομορφιά αξιολογείται με βάση την ελκυστικότητα. Μία τέτοια νοοτροπία συχνά βλάπτει το γυναικείο φύλο. Οι ελκυστικές γυναίκες έχουν ένα συνολικό όφελος ως προς την επαγγελματική τους πορεία, αλλά όταν μιλάμε για ηγετικές θέσεις, το να είσαι σεξουαλικά ελκυστική λειτουργεί εναντίον σου”, υποστηρίζει η Caroline Heldman.

high-school-studentΗ νέα έρευνα που διεξήχθη σε δείγμα 9.000 εφήβων έδειξε ότι όσοι χαρακτηρίστηκαν ως άσχημοι από τους υπόλοιπους συνομηλίκους τους είναι περισσότερο καταθλιπτικοί και έχουν λιγότερους φίλους τόσο στην εφηβεία όσο στις αρχές της ενηλικίωσης.

Η κοινωνιολόγος Rachel Gordon αναφέρει ότι οι ερευνητές έψαξαν για παράγοντες που πιθανώς ενισχύουν την προκατάληψη των καθηγητών προς τα πιο όμορφα παιδιά, όπως η ηλικία, το φύλο, η εθνικότητα οικογενειακό εισόδημα και οι επιλογές μαθημάτων. Ωστόσο, δεν μπόρεσαν να καταλήξουν άμεσα αν οι εκπαιδευτικοί βαθμολόγησαν με βάση την εξωτερική εμφάνιση.

“Θελήσαμε να υπογραμμίσουμε τη σημασία που έχει η εμφάνιση για τη φυσική ελκυστικότητα στα παιδιά γυμνασίου και σε εφήβους, δεδομένου ότι δεν υπάρχει εκτενής ακαδημαϊκή βιβλιογραφία πάνω στο θέμα. Ίσως έτσι μπορέσουμε να βοηθήσουμε μαθητές και εκπαιδευτικούς να ξεπεράσουν τη νοοτροπία ότι η εμφάνιση επηρεάζει τις αρχικές εντυπώσεις”.