- Infokids.gr - https://www.infokids.gr -

Γονείς συγκεντρώνουν υπογραφές και στέλνουν επιστολή στον υπουργό Παιδείας για να σταματήσει η τιμωρία στα σχολεία

Ανοιχτή επιστολή στέλνουν γονείς και εκπαιδευτικοί από όλη την Ελλαδα στον Υπουργό Παιδείας με αίτημα την απαγόρευση της τιμωρίας στα σχολεία.

Αφετηρία για την επιστολή αυτή είναι η θεώρηση του παιδιού ως αυτόνομου, ολοκληρωμένου ηθικού υποκειμένου που χρήζει σεβασμού της αξίας και των δικαιωμάτων του και σκοπός της είναι η εξασφάλιση μιας δίκαιης και δημοκρατικής εκπαίδευσης για τους μαθητές όλων των βαθμίδων αυτής.

Μεταξύ άλλων, γονείς και εκπαιδευτικοί ζητούν μέσω της επιστολής τους τις άμεσες ενέργειες του Υπουργείου ώστε να απαγορεύεται ρητά κάθε είδους τιμωρία (λεκτική ή σωματική), κάθε παρεμπόδιση εκπλήρωσης των αναπτυξιακών, φυσικών και σωματικών αναγκών του παιδιού (στέρηση διαλείμματος, τουαλέτας, νερού, κ.α.).

Διαβάστε αναλυτικά την επιστολή των γονέων και των εκπαιδευτικών προς τον Υπουργό Παιδείας:

«ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, 17 Νοεμβρίου 2018

Με θέμα: Διευκρίνιση του νομοθετικού πλαισίου για την εφαρμογή του μέτρου της τιμωρίας σε ελληνικά ιδρύματα σχολικής και προσχολικής εκπαίδευσης

Προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Απευθυνόμαστε σε εσάς με το αίτημα να μεριμνήσετε για ορισμένα σημαντικά ζητήματα που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο και αφορούν την εκπαίδευση των σημερινών παιδιών στη χώρα μας ως ένα δημοκρατικό κράτος δικαίου και υπάγονται στην αρμοδιότητά σας.

Είμαστε γονείς και εκπαιδευτικοί, που συνασπιζόμαστε με στόχο την εξασφάλιση μιας δίκαιης και δημοκρατικής εκπαίδευσης των παιδιών που φοιτούν στα ελληνικά σχολεία στις βαθμίδες της προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης. Αίτημα μας είναι η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών που ευνοούν την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών με κυριότερη στοχοθεσία την εξάλειψη των πρακτικών που αποτελούν τροχοπέδη στο σκοπό αυτό. Αφετηρία μας είναι η θεώρηση του παιδιού ως αυτόνομου, ολοκληρωμένου ηθικού υποκειμένου που χρήζει σεβασμού της αξίας και των δικαιωμάτων του.

Δυστυχώς (1), αντίθετα προς την ανωτέρω αντίληψη διαπιστώνουμε πως τα παιδιά στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται με παρωχημένες, αντιπαιδαγωγικές και αυταρχικές πρακτικές, ενώ παράλληλα υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις και πολυεπίπεδο εκφοβισμό.

Ως εκ τούτου, καταγγέλλουμε τα νομικά κενά και τις ασάφειες της ισχύουσας εκπαιδευτικής νομοθεσίας, κυρίως στην πρωτοβάθμια, αλλά και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Θεωρούμε δε, ότι αποτελεί επείγουσα και αναγκαία υποχρέωση της ελληνικής πολιτείας να νομοθετήσει με σαφήνεια και εξειδίκευση, όχι μόνο περί των υποχρεώσεων των μαθητών όπως συνέβαινε ως τώρα, αλλά και περί των δικαιωμάτων τους στο σύγχρονο δημοκρατικό σχολείο.

Συγκεκριμένα ΖΗΤΟΥΜΕ τις άμεσες ενέργειές σας, ώστε να καταστούν στην εκπαιδευτική νομοθεσία και σε κάθε σχολική κοινότητα απόλυτα σαφή και συγκεκριμένα τα κάτωθι:

Οι υπογράφοντες γονείς, εκπαιδευτικοί και συλλογικότητες της Κοινωνίας των Πολιτών [1]

Συμπληρωματικό υπόμνημα [2]

1 [3]Όπως τεκμηριώνεται αναλυτικά στο συμπληρωματικό υπόμνημα που σας καταθέτουμε σήμερα

2 Βλ. Αναλυτικό συμπληρωματικό υπόμνημα, σημεία 1- 4.

3 Βλ. Αναλυτικό συμπληρωματικό υπόμνημα, σημείο 5.

4 Βλ. Αναλυτικό συμπληρωματικό υπόμνημα, σημείο 6- 7.

5 Όπως μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, ΥΛΑ, μαθητές ΑμεΑ, ΛΟΑΤΚΙ μαθητές, Ρομά, Πρόσφυγες, υιοθετημένα παιδιά, παιδιά μονογονεϊκών/ ομόφυλων/ πολυγονεϊκών οικογενειών και λοιπών μειονοτήτων.

6 Βλ. Αναλυτικό συμπληρωματικό υπόμνημα, σημεία 8- 10.

Το κείμενο της επιστολής και το συμπληρωματικό υπόμνημα παραμένουν ανοιχτά για συνυπογραφές απο γονείς, εκπαιδευτικούς, θεσμικούς ή άτυπους φορείς και κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη. Συνυπογράφετε στα σχόλια του παρόντος σημειώματος [4] με επίθετο, όνομα, ιδιότητα, ή στο σχετικό Avaaz [5] που κυκλοφορεί παράλληλα (παράκληση ΜΗΝ υπογράφετε και στα δύο όμως, ευχαριστούμε!).»

Δείτε την αρχική δημοσίευση εδώ [6]

Τα σχόλια, οι κοινοποιήσεις και οι αντιδράσεις κάτω από την επιστολή είναι ήδη εκατοντάδες, ενώ πολλοί γονείς φαίνεται να κινητοποιούνται υπέρ της κατάργησης της τιμωρίας στα σχολεία. Πείτε μας στα σχόλια τη δική σας άποψη…