Εσείς ρωτάτε, οι ειδικοί απαντούν! «Μπορεί να κλείσει μια επιχείρηση, ενώ έχει οφειλές στην Δ.Ο.Υ.;»

Μια επιχείρηση, μπορεί να πραγματοποιήσει διακοπή δραστηριότητας, ενώ έχει βεβαιωμένες οφειλές ή δεν έχει εξοφλήσει τις υποχρεώσεις της, στην Δ.Ο.Υ.

Πιο αναλυτικά

Μια επιχείρηση, για να πραγματοποιήσει διακοπή δραστηριότητας, πέρα των άλλων θα πρέπει, να μην έχει στην κυριότητά της εμπορεύματα ή πρώτες ύλες, πάγια, καθώς και να μην υπάρχουν απαιτήσεις ή υποχρεώσεις έναντι τρίτων.

Ας δούμε βήμα – βήμα την αντιμετώπιση των ως άνω, προκειμένου να οδηγηθεί μια επιχείρηση στην διακοπή δραστηριότητας, εφόσον αυτή είναι η απόφαση των ιδιοκτητών της.

Αποθέματα εμπορευμάτων, Ά υλών, παγίων

Αν μια επιχείρηση κατά την ημερομηνία διακοπής διαθέτει αποθέματα εμπορευμάτων, Ά υλών, παγίων, θα πρέπει πριν την ημερομηνία διακοπής να τα «μεταβιβάσει» και να φύγουν από την κυριότητά τους.

Η μεταβίβαση μπορεί να γίνει με έναν εκ των παρακάτω τρόπων ή αθροιστικά εξ αυτών:

Με πώληση σε τρίτους.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο infowoman.gr