Ευρωπαϊκή Ένωση και Unicef συμπράττουν για την υποστήριξη 6.000 προσφυγόπουλων στην Ελλάδα

Κοινό πρόγραμμα ξεκινούν η Ευρωπαϊκή Ένωση και η UNICEF για την υποστήριξη περισσότερων από 6.000 παιδιών προσφύγων και μεταναστών, συμπεριλαμβανομένων και των ασυνόδευτων ανηλίκων, σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η δράση θα χρηματοδοτηθεί με 8,5 εκ. ευρώ από το Μέσο Στήριξης Έκτακτης Ανάγκης της ΕΕ.

«Είναι η πρώτη φορά που η UNICEF και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζονται για να παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια σε παιδιά προσφύγων εντός της ΕΕ. Αυτό το πρόγραμμα θα καλύψει σημαντικά κενά, ώστε να εξασφαλίσει ότι τα εκτοπισμένα παιδιά και οι οικογένειές τους προστατεύονται, είναι ασφαλείς και έχουν τη δυνατότητα να ανακτήσουν την αίσθηση της κανονικότητας. Δεδομένου ότι αποτελούν μια από τις πιο ευάλωτες ομάδες και χρειάζονται επείγουσα υποστήριξη, θα επικεντρωθούμε στα παιδιά τα οποία δεν συνοδεύονται από κάποιο ενήλικο μέλος της οικογένειάς τους», δήλωσε ο Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Εκτιμάται ότι στην Ελλάδα βρίσκονται 21.000 παιδιά προσφύγων και μεταναστών. Πολλά παιδιά υποφέρουν από σοβαρές ψυχικές διαταραχές εξαιτίας των εμπειριών τους, των δύσκολων συνθηκών διαβίωσης στα κέντρα διαμονής προσφύγων και της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας. Πολλά από αυτά, ανεξαρτήτως ηλικίας, βρίσκονται εκτός σχολείου επί μια διετία, κατά μέσο.

«Είναι παιδιά που έχουν ξεριζωθεί χωρίς να φταίνε σε τίποτε, έχουν χάσει το σπιτικό και το σχολικό τους περιβάλλον, και ορισμένα έχουν χάσει μέλη της οικογένειάς τους. Η εν λόγω πρωτοβουλία, αξίας 8,5 εκατομμυρίων ευρώ θα συμβάλει σημαντικά στη σταθεροποίηση των ευάλωτων ζωών τους, και θα τους παράσχει στέγη, υπηρεσίες παιδικής προστασίας και πρόσβαση σε τυπική και άτυπη εκπαίδευση» εξήγησε ο Laurent Chapuis, συντονιστής της UNICEF για την αντιμετώπιση της προσφυγικής/μεταναστευτικής κρίσης στην Ελλάδα.

Ειδική έμφαση θα δοθεί στις υπηρεσίες που παρέχονται στα ασυνόδευτα ανήλικα· σε 400 από αυτά θα παρασχεθεί προσωρινή διαμονή σε δομή φιλοξενίας ενόσω αναμένουν την εξέταση αιτήματος ασύλου, οικογενειακής επανένωσης ή μετεγκατάστασης στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη. Άλλες 6.000 ευάλωτα παιδιά και γυναίκες που διαμένουν σε ανοιχτά κέντρα και σε αστικές δομές θα επωφεληθούν από ψυχοκοινωνική υποστήριξη, διαχείριση υποθέσεων και παραπομπή σε εξειδικευμένες υπηρεσίες παιδικής προστασίας.

Μετά από αίτημα των ελληνικών αρχών, η UNICEF θα επικεντρωθεί επίσης στην παροχή άτυπης αλλά ποιοτικής εκπαίδευσης σε 5.000 παιδιά προσφύγων και μεταναστών. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει μαθήματα μητρικής γλώσσας και εκπαίδευση δεξιοτήτων για παιδιά που διατρέχουν κίνδυνο, συμπεριλαμβανομένων παιδιών εκτός σχολείου και ασυνόδευτων ανηλίκων. Προσωρινές δομές εκπαίδευσης θα στηθούν σε ανοιχτά κέντρα και αστικές περιοχές, καθώς και σε κοινοτικά κέντρα, για όλες τις ηλικιακές ομάδες από 3 έως 17 ετών. Η UNICEF θα στηρίζει την τυπική εκπαίδευση που παρέχεται από το Υπουργείο Παιδείας, ιδίως με την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κόσμου και τη χορήγηση υλικής βοήθειας.