Το My School προσβάσιμο πλέον και για τα ιδιωτικά σχολεία

Για πρώτη φορά το σύνολο των ιδιωτικών σχολείων θα πρέπει να προχωρήσει στην καταχώρηση στοιχείων που αφορούν στο μαθητικό δυναμικό, στη σχολική μονάδα (τμήματα, αναθέσεις κλπ.), καθώς και στο μητρώο του εκπαιδευτικού προσωπικού τους στο πληροφοριακό σύστημα my school. Έως τώρα αυτό γίνονταν μόνο για τη Γ Λυκείου – μαθητικό δυναμικό, εκπαιδευτικοί – και πλέον γενικεύεται σε όλες τις τάξεις και για τις δυο βαθμίδες εκπαίδευσης ( Πρωτοβάθμια: Δημοτικά, Νηπιαγωγεία, Δευτεροβάθμια: Γυμνάσια, Λύκεια).

Με την ενέργεια αυτή θα ολοκληρωθεί η ψηφιακή απεικόνιση των στοιχείων λειτουργίας όλων των ιδιωτικών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας. Με εγκύκλιο που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΠΕΘ κ. Παντής παρακαλούνται τα ιδιωτικά σχολεία για τη μέγιστη δυνατή ανταπόκριση και συνεργασία τους, καθώς αυτή αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα για τη συνεχή βελτίωση και επιτυχία των ψηφιακών υπηρεσιών για την εκπαίδευση.

Πρόκειται για μια νέα ηλεκτρονική πύλη του Υπουργείου Παιδείας με στόχο τη καθολική λειτουργική ενοποίηση των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων υποστήριξης της καθημερινής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.