Για πρώτη φορά “ρούχα χωρίς περιορισμούς” χαρίζουν παιδικά χαμόγελα