Γιατί μερικά παιδιά δεν συμμορφώνονται με τα όρια που θέτουν οι γονείς;

Πολλοί γονείς αντιμετωπίζουν καθημερινά συγκρούσεις για θέματα πειθαρχίας στα παιδιά. Η πειθαρχία και η τήρηση ορίων είναι πολύ σημαντικά για τα παιδιά. Μέσα από την τήρηση ορίων τα παιδιά προσαρμόζονται καλύτερα στις καθημερινές τους δραστηριότητες, όπως το σχολείο και το παιχνίδι. Η πειθαρχία βοηθάει τα παιδιά να γνωρίσουν τον κόσμο και να αποκτήσουν νέες εμπειρίες σε ένα ασφαλές πλαίσιο. Όταν τα παιδιά γνωρίζουν τι πρόκειται να συμβεί, αντιμετωπίζουν καλύτερα τις προκλήσεις.

Ωστόσο, η τήρηση των ορίων είναι κάτι που μαθαίνεται από την προσχολική ηλικία. Τα παιδιά που μεγαλώνουν σε ένα οργανωμένο περιβάλλον με κανόνες, αποκτούν καλύτερες δεξιότητες στη σχολική τους ζωή.

Πολύ σημαντικό ρόλο για την οργάνωση έχει η τήρηση των ορίων στις καθημερινές ρουτίνες. Το φαγητό, ο ύπνος, το μπάνιο είναι κάποιες από αυτές. Οι ρουτίνες αυτές καλό είναι να γίνονται σε συγκεκριμένο χρόνο και χώρο. Για παράδειγμα, η διαδικασία του ύπνου είναι μια σειρά γεγονότων που ετοιμάζουν το παιδί για αυτό. Είναι πολύ δύσκολο για ένα παιδί 3 ετών να αφήσει το παιχνίδι στη μέση γιατί πρέπει να πάει για ύπνο. Αναπόφευκτα, έρχονται συγκρούσεις οι οποίες δημιουργούν άγχος και ένταση τόσο στο παιδί όσο και στους γονείς.

Έτσι, οι κανόνες και τα όρια καλλιεργούνται από μικρή ηλικία, ώστε μεγαλώνοντας να μην υπάρχουν εντάσεις ανάμεσα στους γονείς και το παιδί. Η μη τήρηση των κανόνων επιφέρει συνέπειες. Οι συνέπειες είναι φυσικές και λογικές. Για παράδειγμα, όταν το παιδί δεν θέλει να μαζέψει τα παιχνίδια του μια λογική συνέπεια είναι να χάσει κάποια από τα παιχνίδια του, αφού δεν τα έβαλε στη θέση τους.

Το πιο σημαντικό στην τήρηση των συνεπειών είναι η σταθερότητα των γονέων που τις επιβάλλουν. Όταν οι γονείς έχουν κοινή πορεία και σταθερή στάση απέναντι στην επιβολή των συνεπειών, τότε το παιδί δεν θα αργήσει να καταλάβει ότι η συνέπεια είναι κάτι αναπόφευκτο. Έτσι, μαθαίνει να προσαρμόζει τη συμπεριφορά του προκειμένου να αποφύγει τις συνέπειες.

Υπάρχουν ωστόσο και παιδιά που δεν ακολουθούν εύκολα τις συνέπειες που θέτουν οι γονείς. Αντιδρούν πιο έντονα από το αναμενόμενο και τότε οι εντάσεις μεγαλώνουν και δυσκολεύουν πολύ τις οικογενειακές σχέσεις. Τότε καλό είναι να διερευνήσουμε τα βαθύτερα αίτια που μπορεί να συμβαίνει αυτό. Η πειθαρχία είναι δύσκολο να εφαρμοστεί όταν υπάρχουν οικογενειακές συγκρούσεις ή όταν το παιδί δυσκολεύεται πολύ να αποδεχθεί τους σταθερούς κανόνες της οικογένειας. Πιθανότατα τότε θα δυσκολεύεται και στους κανόνες των φίλων στο παιχνίδι ή του σχολείου. Όταν ωστόσο η μη τήρηση των κανόνων εντοπίζεται μόνο στο οικογενειακό πλαίσιο, τότε οι γονείς οφείλουν να αναζητήσουν τα αίτια και να βρουν νέους τρόπους οριοθέτησης. Ίσως η συμβουλή κάποιου ειδικού να βοηθούσε.

Βασιλική Τσούτσου
Ψυχολόγος, Παιδαγωγική Ψυχολογία
www.psychology4kids.gr