Γιατί τα παιδιά με αυτισμό αναστατώνονται τα Χριστούγεννα;

Πολλές φορές μπορεί οι ειδικοί ή οι φροντιστές των παιδιών με αυτισμό, να έχουν βρεθεί σε μια δύσκολη κατάσταση την περίοδο των Χριστουγέννων, βλέποντας τα παιδιά αναστατωμένα. Γιατί συμβαίνει αυτό; Τα παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού παρουσιάζουν δυσκολίες στη «θεωρία του νου» (theory of mind) και έτσι δυσκολεύονται να ανακαλύψουν τον κρυμμένο κώδικα ενός μηνύματος ή μιας κοινωνικής κατάστασης.

Η επίγνωση και κατανόηση για το τι σκέφτονται, τι αισθάνονται και τι κάνουν οι άλλοι, είναι σημαντικές για την αποτελεσματικότητα του ατόμου στο κοινωνικό περιβάλλον (Hala, 1997). Λόγω αυτής της δυσκολίας, τα παιδιά αυτά δυσκολεύονται στις αλλαγές και αναζητούν τη ρουτίνα, ώστε να νιώθουν πιο ασφαλή και οτιδήποτε διαφορετικό τους αναστατώνει.

Παρατηρούμε συχνά τα παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού να έχουν «επιθετικές» συμπεριφορές, να «ουρλιάζουν», να κλείνουν τα αυτιά τους ή να εμφανίζουν κρίσεις θυμού, αναφέρει ο Τάσος Μώκας, Εκπαιδευτικός – Λογοθεραπευτής S.I. Αυτό συμβαίνει γιατί δεν μπορούν να δεχτούν εύκολα τις αλλαγές στην καθημερινότητα τους και ειδικότερα αν ένα παιδί με αυτισμό έχει και αισθητηριακές δυσκολίες, δηλαδή δεν έχει «ανοχή» στα έντονα χρώματα από τα λαμπάκια των Χριστουγέννων, έχει υπερακουσίες στους έντονους ήχους των χριστουγεννιάτικων τραγουδιών, δεν ανέχεται τις έντονες μυρωδιές από τα φαγητά, ή δεν μπορεί να δει δικούς του ανθρώπους ντυμένους Άι-Βασίληδες να μοιράζουν τα δώρα.

Ένα από τα σημαντικότερα όπλα για να βοηθηθούν τα παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, σε αυτού του τύπου τις δυσκολίες, είναι οι κοινωνικές ιστορίες (Social Stories™). Οι κοινωνικές ιστορίες δίνουν στα παιδιά την απεικόνιση των σκέψεων, των συναισθημάτων και των συμπεριφορών των άλλων. Να τα βοηθήσουν να προβλέψουν καλύτερα τις πράξεις και τις υποθέσεις των ανθρώπων με τους οποίους αλληλεπιδρούν. Επίσης, παρουσιάζουν πληροφορίες για κοινωνικές καταστάσεις με ένα δομημένο και σταθερό τρόπο, που είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά με αυτισμό, ειδικά όταν πρόκειται για δεξιότητες και συμπεριφορές που είναι τόσο ασαφείς όσο αυτές που εμπλέκονται στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Τέλος, οι κοινωνικές ιστορίες παρέχουν στα παιδιά επαφή με τις κοινωνικές πληροφορίες μέσω εικόνων και κειμένου.

Έτσι, χρησιμοποιείται το δυνατό σύστημα των παιδιών με αυτισμό, το οπτικό τους σύστημα. Η εικονοποίηση δίνει στο παιδί ακριβείς πληροφορίες για αυτές τις καταστάσεις που το δυσκολεύουν, το μπερδεύουν ή το αγχώνουν. Η κατάσταση αυτή περιγράφεται λεπτομερώς ή όχι (ανάλογα τη λειτουργικότητα) και δίνεται σημασία σε μερικά σημεία κλειδιά, όπως στα σημαντικά κοινωνικά ερεθίσματα, τα γεγονότα και τυχόν αντιδράσεις σε μια κατάσταση, όπως τις αντιδράσεις που μπορεί να αναμένονται από το άλλο άτομο και γιατί.

Ο σκοπός της ιστορίας είναι να αυξήσει την κοινωνική κατανόηση του ατόμου, το βαθμό άνεσης και πιθανά να του προτείνει κατάλληλες αντιδράσεις στη συγκεκριμένη κοινωνική κατάσταση.