Γλωσσοδέτες για να περνά η ώρα!

1

Ποιος θα μπορέσει να πει ολόσωστα και γρήγορα τους γλωσσοδέτες;

1.Πέμπτη πέφτει ο πεύκος κάτω

κάτω πέφτει ο πεύκος Πέμπτη.

2. Κοράλλι, ψιλοκόραλλο και ψιλοκοραλλάκι μου.

3. Καλημέρα, καμηλιέρη,

καμηλιέρη, καλημέρα.

4. Πίτα σπανακόπιτα,

σπανακολαδόπιτα.

5. Ο τζίτζιρας, ο μίντζιρας,

ο τζιντζιμιντζιχόντζιρας,

ανέβηκε στην τζιντζιριά,

στη μιντζιριά,

στην τζιντζιμιντζιχοντζιριά,

να φάει τα τζίντζιρα, τα μίντζιρα,

τα τζιντζιμιντζιχόντζιρα.

6. Φτου σκουληκομυρμηγκότρυπα

7. Ποντικός τρύπα κουρουπί

ποντικοτρυποκουρουπής!