Γλωσσοδέτες με χρονομέτρηση!

19790935_gelio.limghandler

Ώρα για γέλιο! Ποιος θα καταφέρει να πει περισσότερες φορές τον ίδιο γλωσσοδέτη σε 2 λεπτά, χωρίς να μπερδευτεί;

-Η συκιά μας η διπλή , η διπλογυρι-γυριστή

-κάνει τα σύκα τα διπλά , τα διπλογυρι-γυριστά .

-Πάει ο σκύλος, ο διπλός, ο διπλογυρι-γυριστός ,

-να φάει τα σύκα τα διπλά, τα διπλογυρι-γυριστά.

-Κούπα καπακωτή, κούπα καπακωμένη,

-κούπα ξεκαπάκωτη, κούπα ξεκαπακωμένη.

-Εκκλησιά μολυβωτή, μολυβοκοντυλοπελεκητή,

-ποιος σε μολυβοκοντυλοπελέκησε;

-Ο γιος του μολυβοκοντυλοπελεκητή.