Γονείς, δείτε γιατί το παιδί σας δεν μαθαίνει ξένες γλώσσες στο σχολείο- H επιστολή μιας δασκάλας

Αγαπητοί γονείς, είμαι δασκάλα ξένης γλώσσας στο δημόσιο σχολείο και θέλω να σας μεταφέρω την αλήθεια για το πώς το υπουργείο στερεί από τα παιδιά σας τη δυνατότητα να μάθουν ξένη γλώσσα σωστά στο σχολείο και σας αναγκάζει να πληρώνετε φροντιστήρια και ιδιαίτερα. Στο μάθημα της ξένης γλώσσας, ειδικά στα δημοτικά, πολλά έχουν αλλάξει. Οι καθηγητές είναι νέοι, δοκιμασμένοι από το ΑΣΕΠ και με όρεξη για μάθημα, το υλικό υπάρχει, κασετόφωνα, διαδραστικοί πίνακες, σύγχρονα βιβλία σαν εκείνα των φροντιστηρίων. Ωστόσο το υπουργείο επιμένει να υποβαθμίζει με τις πολιτικές του το μάθημα της ξένης γλώσσας βάζοντας 25 παιδιά σε κάθε τάξη και περιορίζοντας τη διδασκαλία 2 ώρες κάθε εβδομάδα.

Αν το υπουργείο ήθελε θα μπορούσε να σας απαλλάξει από το πρόσθετο κόστος της ξενόγλωσσης παραπαιδείας πολύ απλά και με πολύ μικρό κόστος. Στέλνοντας έναν επιπλέον καθηγητή σε κάθε σχολείο και σπάζοντας τα τμήματα σε μικρότερο αριθμό μαθητών. Αυτή είναι η αλήθεια. Αν είχαμε 10 παιδιά σε κάθε τάξη θα κάναμε μάθημα σαν σε φροντιστήριο. Αν μάλιστα είχαμε και μια δυο ώρες παραπάνω τότε τα παιδιά θα έπαιρναν τα πτυχία τους μέσα από το σχολείο. Δυστυχώς το υπουργείο προτιμά να μην απορροφήσει τα κονδύλια του ΕΣΠΑ για την ξενόγλωσση εκπαίδευση και να στοιβάξει 25 παιδιά σε κάθε τάξη καθιστώντας αδύνατη τη σωστή εκμάθηση αφού μέσα σε μια διδακτική ώρα 25 παιδιά ούτε από μια φορά το καθένα δεν προλαβαίνουν να εκφραστούν στην ξένη γλώσσα και να εξασκηθούν. Αυτή είναι η αλήθεια. Κάποιοι αποφασίζουν τα δικά σας παιδιά να μη μαθαίνουν ξένη γλώσσα στο σχολείο την ώρα που τα δικά τους φοιτούν στα ιντερνάσιοναλ μπακαλορεά!

Είναι κρίμα να υπάρχουν αξιόλογοι νέοι καθηγητές με όρεξη, χρήματα από το ΕΣΠΑ και τα παιδιά να διδάσκονται τόσο ανεπαρκώς εξαιτίας της υποτιθέμενης λιτότητας του ΔΝΤ. Γονείς απαιτείστε μέσω των συλλόγων σας καλύτερο μάθημα ξένης γλώσσας στο σχολείο για το παιδί σας με σπάσιμο των τμημάτων σε λιγότερους μαθητές. Μη μένετε αδιάφοροι, δεν είμαστε όλοι οι εκπαιδευτικοί αδιάφοροι και τεμπέληδες όπως μας παρουσιάζει το υπουργείο. Εμείς ειδικά των ξένων γλωσσών έχουμε κάθε όρεξη να δημιουργήσουμε τάξεις καλύτερες από των φροντιστηρίων, έχουμε τις γνώσεις, την όρεξη και τα μέσα. Είναι κρίμα! Βοηθήστε να δημιουργηθεί μια πιο ποιοτική εκπαίδευση απαιτώντας για αρχή τα αυτονόητα, όχι τμήματα μεγαλύτερα των 15 μαθητών στην ξένη γλώσσα. Απαιτήστε καλύτερο μάθημα για τα παιδιά σας. Δεν είμαστε όλοι οι καθηγητές τεμπέληδες και αδιάφοροι όπως μας παρουσιάζει το υπουργείο.

Προτιμούμε να βλέπουμε χαρούμενα πρόσωπα στις τάξεις μας και παιδιά που μαθαίνουν σωστά και γονείς που δεν χρειάζονται ιδιαίτερα και φροντιστήρια για τα παιδιά τους. Για να το πετύχουμε χρειαζόμαστε γονείς που ενδιαφέρονται και απαιτούν καλύτερες συνθήκες μάθησης για τα παιδιά τους μέσα στο σχολείο!

Πηγή: http://xenesglosses.eu