Γονείς προσοχή! Αυτά τα προϊόντα είναι επικίνδυνα για τα παιδιά – Μην τα χρησιμοποιείτε εάν τα έχετε στην κατοχή σας

Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας ανακοινώνει µέσω του Τύπου τις Κοινοποιήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα µη ασφαλή προϊόντα του Συστήµατος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX) που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

Τα προϊόντα που αναφέρονται στις εβδοµαδιαίες κοινοποιήσεις του RAPEX είτε έχουν εντοπιστεί από τις αρµόδιες αρχές κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν κριθεί ως µη ασφαλή,
µε αποτέλεσµα να απαγορευτεί η διάθεσή τους στην αγορά, είτε ο ίδιοι οι παραγωγοί -έχοντας εντοπίσει κάποιο δυνητικό κίνδυνο που µπορεί αυτά να παρουσιάσουν- έχουν προβεί σεεθελούσια απόσυρσή τους από την αγορά και ανάκληση από τους καταναλωτές, στα πλαίσια των υποχρεώσεων τους βάσει του Άρθρου 5 της ΚΥΑ Ζ3-2810/2004 «Γενική Ασφάλεια των Προϊόντων».

Η απαγόρευση διάθεσής τους στην αγορά µπορεί να αρθεί εφόσον το ελάττωµα που τα καθιστά µη ασφαλή επιδέχεται διόρθωσης και οι παραγωγοί προβούν στις απαραίτητες διορθωτικές
ενέργειες.

Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας (Γ.Γ.Β.) έχει καθιερώσει τη δηµοσίευση των εβδοµαδιαίων κοινοποιήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για µη ασφαλή προϊόντα (RAPEX) στην Ελληνική
γλώσσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ggb.gr


Προϊόν: Ψηλή καρέκλα AMAL II
Τύπος/αριθµός µοντέλου: Wiktoria/5248
Αριθµός παρτίδας/Barcode: 597751413194, Lot: 702 205 15

Ξύλινη, ψηλή καρέκλα, που παρέχεται µε ένα ξύλινο τραπέζι. Τα δύο τµήµατα µπορούν να συνδυαστούν µαζί ή να χρησιµοποιηθούν ξεχωριστά. Το κάθισµα και η πλάτη τηςκαρέκλας είναι καλυµµένα
µε άσπρα, προστατευτικά µαξιλάρια. Ένας ξύλινος δίσκος µπορεί να συνδεθεί µε την ξύλινη κατασκευή της καρέκλας.Η ψηλή καρέκλα δεν είναι επαρκώς σταθερή και θα µπορούσε εύκολα να ανατραπεί προς τα πίσω, προκαλώντας τραυµατισµούς στο παιδί. Το προϊόν δεν συµµορφώνεται µε το σχετικό Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 14988.

Προϊόν: Πλαστική κόρνα SANMAX
Τύπος/αριθµός µοντέλου: 7790
Αριθµός παρτίδας/Barcode: 0231670077904

Κίτρινη και πράσινη, πλαστική κόρνα παιχνίδι. Ο ήχος που παράγεταιαπό το παιχνίδι είναιπάρα πολύ δυνατός, µε αποτέλεσµα ναπροκαλείται προσωρινήβλάβη της ακοής.Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας για την Ασφάλεια Παιχνιδιών και το σχετικό Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 71-1.

Σετ κουδουνίστρες

Τύπος/αριθµός µοντέλου: 1509M311 / 806 Αριθµός παρτίδας/Barcode: 8675415093118

Σετ από έξι διαφορετικές κουδουνίστρες, συσκευασµένες σε διάφανη συσκευασία στο σχήµα ενός παιδικού µπιµπερό. Οι κουδουνίστρες µπορούν εύκολα να σπάσουν, απελευθερώνοντας µικρά κοµµάτια, τα οποία µπορεί να καταποθούν από τα παιδιά, προκαλώντας πνιγµό. Το προϊόν δεν συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας για την Ασφάλεια Παιχνιδιών και το σχετικό Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 71-1.

Βρεφική Κούνια
Wisad for Baby

Δεν υπάρχει μηχανισμός ασφάλισης για τις ράβδους έτσι ώστε τα παιδιά είναι σε θέση να τις αφαιρέσουν. Αν προσπαθήσει το παιδί να βγει όταν έχει αφαιρεθεί κάποια από τις ράβδους της κουπαστής, υπάρχει κίνδυνος το κεφάλι ή το στήθος του παιδιού να κολλήσει γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε τραυματισμούς ή στραγγαλισμού. Το χάσμα μεταξύ των άκρων της βάσης του στρώματος και των άκρων της κούνιας ενέχει επίσης κίνδυνο παγίδευσης των άκρων. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με το σχετικό Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 716-1.

Αποκριάτικη Μάσκα

Το πλαστικό υλικό του εσωτερικού τμήματος της μάσκας περιέχει δι- (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) . Αυτός o φθαλικός εστέρας μπορεί να βλάψει την υγεία των παιδιών, προκαλώντας πιθανή ζημιά στο αναπαραγωγικό σύστημα. Σύμφωνα με τον Κανονισμό REACH οι φθαλικές ενώσεις DEHP, DBP και BBP απαγορεύονται σε όλα τα παιχνίδια και είδη παιδικής φροντίδας.