Γονείς, προσοχή! Στερεώστε τα έπιπλα με ασφάλεια για να αποφύγετε τα ατύχηματα των παιδιών

H Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας εκπροσωπώντας τη χώρα µας, µαζί µε τον Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και άλλα Κ.Μ. της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Επιτροπή Ανταγωνισµού και Καταναλωτών της Αυστραλίας, συµµετέχει στην εκστρατεία για την ενηµέρωση γονέων, καταναλωτών, οικονοµικών φορέων για την ανατροπή επίπλων και τον κίνδυνο πρόκλησης παιδικών ατυχηµάτων, δυστυχηµάτων και πώς αυτός µπορεί να αποφευχθεί, στερεώνοντάς έπιπλα, όπως συρταριέρες, σιφονιέρες, ντουλάπια, τηλεοράσεις κ.α. στον τοίχο ή στο δάπεδο.

Στερεώσετε γερά τα έπιπλά σας

Μικρά παιδιά έχουν πεθάνει ή έχουν υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς από ασταθή έπιπλα. Τα μικρά παιδιά μπορούν να παγιδευτούν κάτω από έπιπλα, να μην μπορούν να
αναπνεύσουν ή να χτυπήσουν από την πτώση κάποιου επίπλου. Μπορείτε να αποτρέψετε τον θάνατο ή την πρόκληση τραυματισμών μικρών παιδιών, αν επιλέξετε και στερεώσετε
σωστά τα έπιπλα του σπιτιού σας. Υπάρχουν απλοί τρόποι για να αποτρέψετε τον θάνατο ή την πρόκληση τραυματισμών μικρών παιδιών: στερεώσετε γερά τα έπιπλά σας.

Αγοράστε ασφαλή έπιπλα

• Αγοράστε χαμηλά έπιπλα ή έπιπλα με στιβαρή, σταθερή και μεγάλη βάση.

• Αναζητήστε έπιπλα που συνοδεύονται με οδηγίες για την ασφάλεια ή με εξαρτήματα για τη στερέωσή τους στον τοίχο.

• Δοκιμάστε τα έπιπλα στο κατάστημα και βεβαιωθείτε ότι είναι σταθερά. Για παράδειγμα, τραβήξτε τα επάνω συρτάρια μιας συρταριέρας και κουνήστε τα ελαφρά για να δείτε πόσο
σταθερά είναι· βεβαιωθείτε ότι τα συρτάρια δεν βγαίνουν εύκολα από τη βάση τους.

Χρησιμοποιήστε τα έπιπλα με ασφάλεια

• Κολλήστε, στηρίξτε, βιδώστε ή στερεώστε με κάποιον τρόπο τα έπιπλά σας στον τοίχο και στο δάπεδο.

• Μη βάζετε βαριά αντικείμενα στα επάνω ράφια των βιβλιοθηκών.

• Τοποθετήστε την τηλεόραση στο βάθος του ντουλαπιού ή στερεώστε την στον τοίχο.

• Αποτρέψτε τα μικρά παιδιά από το να σκαρφαλώνουν στα έπιπλα.

• Μη βάζετε ελκυστικά αντικείμενα, όπως τα αγαπημένα τους παιχνίδια, στο επάνω μέρος των επίπλων, γιατί αυτό ενθαρρύνει τα παιδιά να ανεβαίνουν στα έπιπλα για να τα
φτάσουν.

• Μην τοποθετείτε ασταθή έπιπλα κοντά στο σημείο όπου παίζουν τα παιδιά.

• Τοποθετήστε διατάξεις ασφάλισης σ’ όλα τα συρτάρια, ώστε να μην μπορούν τα παιδιά να τα χρησιμοποιούν σαν σκαλοπάτια