«Γράψε το τραγούδι αλλιώς»: Άσκηση παραγωγής γραπτού λόγου για παιδιά με δυσλεξία

Η ποικιλία των δραστηριοτήτων και η ενεργός συμμετοχή σε αυτές με τρόπους περισσότερο βιωματικούς, διασκεδαστικούς και δημιουργικούς είναι ο κορμός πάνω στον οποίο χτίζεται ένα επιστημονικό πρόγραμμα παρέμβασης για παιδιά με Δυσλεξία/Μαθησιακές Δυσκολίες. Η εναλλαγή των ασκήσεων παίζει καθοριστικό ρόλο στο σχεδιασμό των θεραπευτικών στόχων.

Για την εξάσκηση των παιδιών με δυσλεξία στη παραγωγή γραπτού λόγου σχεδιάζονται πλήθος ασκήσεων, που η καθεμία ενισχύει με διαφορετικό τρόπο την ικανότητα γραπτής έκφρασης. Μία από αυτές είναι και η διασκεδαστική άσκηση: «Γράψε το τραγούδι αλλιώς!».

Άσκηση: Βρείτε ένα τραγούδι γνωστό για το παιδί και εκτυπώστε τους στίχους. Βάλτε το παιδί να αλλάξει λέξεις στους στίχους, ώστε να κάνουν πάλι ομοιοκαταληξία (να ακούγονται παρόμοια) χωρίς να σας ενδιαφέρει το κυριολεκτικό νόημα. Αφήστε το παιδί να «παίξει» με τις λέξεις και να γελάσει με τη διαδικασία. Με αυτό τον τρόπο ενισχύονται: η δυνατότητα ανάκλησης λέξεων από το λεξικό εργασίας, η ομοιοκαταληξία ως φωνημική δεξιότητα και η χρήση της γλώσσας σαν ένα δημιουργικό εργαλείο.

Παράδειγμα:

Αχ προβατάκι, προβατάκι
μήλο που θα το φας
μέσα σε ξένο καροτσάκι
μύτες γιατί τσιμπάς!

Tip: Στην αρχή βοηθήστε το παιδί να προσαρμοστεί στη διαδικασία αλλαγής των λέξεων, χρησιμοποιώντας εσείς αστείες λέξεις για να κεντρίσετε το ενδιαφέρον του και να δημιουργήσετε έτσι ισχυρό κίνητρο!

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός – Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
E-mail: amitrakaki@gmail.com
http://dyslexiaathome.blogspot.gr/