Η Αγία Παρασκευή απέκτησε ακόμα μια πιστοποιημένη παιδική χαρά!

Πιστοποιήθηκε στις 17 Μαρτίου η παιδική χαρά επί των οδών Ασημακοπούλου και Θεμιστοκλέους στον Αϊ-Γιάννη του Δήμου Αγίας Παρασκευής. Οι  πιστοποιημένες παιδικές χαρές είναι πλέον οι εξής: κεντρικής πλατείας, πλατείας του Αϊ-Γιάννη, πλατείας Μελίνας Μερκούρη, πλατείας Δημοκρατίας, οδών  Απόλλωνος και Ψαρών, πλατείας Τσακού, οδών Σολωμού και Λυκείου, Δασκαλικών επί των οδών Σολωμού και Δημητρακοπούλου, πλατείας  Αρκαδίου, Εθν. Μακαρίου και Αγ. Αναργύρων και Ασημακοπούλου και Θεμιστοκλέους στον Αϊ-Γιάννη.

paidiki_hara_agpar_21032016-2

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι παιδικές χαρές οφείλουν να λάβουν ειδική πιστοποίηση, η οποία χορηγείται από το Υπουργείο Εσωτερικών κατόπιν τριπλού ελέγχου: της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου, ενός εκ των διαπιστευμένων φορέων από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης καθώς και της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου Παιδικών Χαρών της αποκεντρωμένης διοίκησης. Όσες παιδικές χαρές δε διαθέτουν την αντίστοιχη πιστοποίηση πρέπει να σφραγιστούν ή να ξηλωθούν.Υπενθυμίζεται, ότι οι δήμοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για ατυχήματα που μπορεί να συμβούν στις παιδικές χαρές της περιοχής τους, ακόμα και αν αυτές έχουν σφραγιστεί ως ακατάλληλες.  Ο κάθε δήμος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίζει την ακίνδυνη χρήση των παιδικών χαρών, αφού προηγουμένως έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία τους και σε περίπτωση που ορισμένα παιχνίδια δεν είναι ασφαλή οφείλει να τα αποξηλώσει. Να σημειωθεί, επίσης, ότι ο δήμος εξακολουθεί να έχει την ευθύνη ακόμα και αν έχει τοποθετήσει πινακίδα, η οποία αναφέρει ότι η παιδική χαρά δεν είναι πιστοποιημένη.

paidiki_hara_agpar_21032016-3