Η ευέλικτη αίθουσα του 2ου Δημ. Σχ. Λιβαδειάς είναι ό,τι καλύτερο είδαμε σήμερα

Το 2ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδειάς το Σάββατο 11 Μαΐου εγκαινίασε την ολοκαίνουργια και άκρως πρωτοποριακή ευέλικτη αίθουσα  που απέκτησε χάρη στη χρηματοδότηση ύψους 10.000 από το Ίδρυμα Κόκκαλη.

Τι είναι η ευέλικτη αίθουσα

Η ευέλικτη αίθουσα είναι ένας χώρος μάθησης όπου οι δάσκαλοι μπορούν να δοκιμάζουν και να εφαρμόζουν καινοτόμες και ελκυστικές διδακτικές προσεγγίσεις και οι μαθητές να κατακτούν τις γνώσεις με ποικίλους τρόπους (μέσα από τη διερεύνηση, ομαδοσυνεργατικά, με διαφοροποιημένο ρυθμό και τρόπο κ.α).

Η ευέλικτη αίθουσα του 2ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδειάς δημιουργήθηκε για την εφαρμογή όλων των σύγχρονων μαθησιακών τάσεων που η παγκόσμια εκπαιδευτική έρευνα έχει αναδείξει ως ουσιαστικές και απαραίτητες στο κατώφλι του 21ου αιώνα.

Το νέο αυτό σχολικό “οικοσύστημα” μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες κάθε μαθήματος και να αναδιαταχθεί υποστηρίζοντας ένα εύρος εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και διευκολύνοντας τη συνεργασία μεταξύ των παιδιών σε ομάδες.

Οι δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα εντός της ευέλικτης αίθουσας συνεισφέρουν σε πολύ μεγάλο βαθμό στη διαμόρφωση καλού σχολικού κλίματος, στην ανάπτυξη δεσμών ανάμεσα στα παιδιά  και στη δημιουργική εκτόνωση των εντάσεων. Παράλληλα, συμβάλλουν στην προώθηση της έκφρασης και της πρωτοβουλίας των μαθητών και την προαγωγή του ρόλου του σχολείου ως χώρου κοινωνικοποίησης.

Δείτε αποκλειστικές φωτογραφίες της ευέλικτης αίθουσας