Η Ελληνογαλλική σχολή Ευγένιος Ντελακρουά αποκτά πιστοποίηση ενισχυμένης διδασκαλίας των γαλλικών ως ξένη γλώσσα από το γαλλικό κράτος

Τον Ιούλιο του 2015, το Ελληνικό τμήμα της Ελληνογαλλικής σχολής Ευγένιος Ντελακρουά  απέκτησε την πολύ σημαντική πιστοποίηση France Education!

Η Ελληνογαλλική σχολή γίνεται με αυτό τον τρόπο το μοναδικό σχολείο του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος με ενισχυμένη την εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας που είναι πιστοποιημένη επίσημα από το γαλλικό κράτος.
αλλά και λόγω των παρακάτω επιπλέον χαρακτηριστικών:
· Διδασκαλία σε ομάδες ανάλογα με το γνωστικό επίπεδο και με βάση το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς
· Ολιγομελείς τάξεις
· Παιδαγωγική καινοτομία
· Συνεχής εκπαίδευση των καθηγητών μας
· Διδασκαλία μαθημάτων στα γαλλικά
· Άριστα αποτελέσματα στις εξετάσεις των πτυχίων DELF και DALF
· Γαλλόφωνο περιβάλλον (γλώσσα και κουλτούρα) – εξάσκηση της γαλλικής γλώσσας σε καθημερινή βάση, σε επαφή με το γαλλικό εκπαιδευτικό σύστημα
· Διδασκαλία μοιρασμένη στους καθηγητές και των δύο τμημάτων –γαλλικού και ελληνικού
· Συνεργασία ανάμεσα στα δύο τμήματα σε πολλά παιδαγωγικά πρότζεκτ
· Ειδική συνεργασία με τα γαλλικά πανεπιστήμια και υποστήριξη των μαθητών μας – 16% των μαθητών μας συνεχίζουν τις σπουδές τους στη Γαλλία και πάνω από 25% κάνουν εκεί τις μεταπτυχιακές σπουδές τους

· Το ελληνικό τμήμα είναι προνομιακός εταίρος του Γαλλικού Ινστιτούτου και της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής

· Οι απόφοιτοί μας έχουν σημαντική προσφορά σε όλους τους τομείς και είναι μέλη του συλλόγου αποφοίτων των γαλλικών σχολείων παγκοσμίως (ALFM)
Logo / Lien (avec les établissements labellisés)

Το LabelFrancÉducation (πιστοποίηση γαλλικής εκπαίδευσης) δημιουργήθηκε το 2012, και χορηγείται σε ξένα σχολεία που συμμετέχουν, -στο πλαίσιο της εθνικής τους εκπαίδευσης – στη διάδοση της γαλλικής γλώσσας και του πολιτισμού. Αναγνωρίζει και αναδεικνύει τα σχολεία, δημόσια ή ιδιωτικά, που προσφέρουν στους μαθητές τους ενισχυμένη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας και τους επιτρέπουν να ανακαλύψουν και άλλα μαθήματα στη γλώσσα αυτή. Στοχεύει επίσης στην προώθηση μιας εξαιρετικής δίγλωσσης γαλλόφωνης εκπαίδευσης στο εξωτερικό για τους μαθητές και τους γονείς τους.

Η Ελληνογαλλική σχολή Ευγένιος Ντελακρουά είναι το καλύτερο περιβάλλον στην Ελλάδα για να μάθει κανείς τη Γαλλική γλώσσα και να γνωρίσει τη Γαλλική κουλτούρα!

 
Αυτό το σήμα ποιότητας απονέμεται από τον Γάλλο Υπουργό Εξωτερικών & Διεθνούς Ανάπτυξης, με τη συμβουλή μιας διυπουργικής συμβουλευτικής επιτροπής, η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους του Υπουργείου Εξωτερικών & Διεθνούς Ανάπτυξης, το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Έρευνας, τον Οργανισμό για τη γαλλική εκπαίδευση στο εξωτερικό και του οργανισμού Mission laïque française (Το MLF έχει σκοπό τη διάδοση της γαλλικής γλώσσας και του πολιτισμού μέσω της εκπαίδευσης στο εξωτερικό).

Ο Οργανισμός για την γαλλική εκπαίδευση στο εξωτερικό (AEFE) διαχειρίζεται το πρόγραμμα LabelFrancÉducation. Από τον Φεβρουάριο του 2012, 91 ιδρύματα σε όλο τον κόσμο, απέκτησαν το «LabelFrancÉducation».