Η ΕΥΔΑΠ αναστέλλει τις κατασχέσεις σε όσους χρωστούν

EYDAPP_grΗ Διοίκηση της ΕΥΔΑΠ κατανοώντας τη δύσκολη οικονομική συγκυρία την οποία εξακολουθούν να βιώνουν οι πελάτες της Εταιρείας και την αδυναμία αυτών για την αποπληρωμή των οφειλών τους αναστέλει τυχόν μέτρα αναγκαστικής είσπραξης (κατασχέσεις) εφόσον οι οφειλέτες προβούν σε διακανονισμό των οφειλών τους.

Ειδικότερα η Διοίκηση της ΕΥΔΑΠ με απόφαση της ενέκρινε την παράταση της προσωρινής αναστολής των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης που λαμβάνει η Εταιρεία, με βάση τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, μέχρι 30.6.2015 και μέχρι ποσού 3.000,00 €, για τους πελάτες οι οποίοι βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία, με την προϋπόθεση της έγκαιρης προσέλευσης των οφειλετών για τον διακανονισμό της αποπληρωμής των οφειλών τους σε δόσεις, που αφορά στην νέα πολιτική εξόφλησης των οφειλών σε δόσεις. Ετσι οι οφειλέτες της ΕΥΔΑΠ μπορούν κάνοντας διακανονισμό των οφειλών τους να γλιτώσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία από επικέιμενες κατασχέσεις.