Η ηλικία των γονέων επηρεάζει την ανατροφή των παιδιών;

FamilyLife_2004Οι παράγοντες που επηρεάζουν το πώς μεγαλώνει ένα παιδί είναι σχεδόν άπειροι. Ωστόσο, πρόσφατη ψυχολογική έρευνα για τα παιδιά αποκάλυψε ότι η ηλικία των γονέων έχει σημαντική επίδραση σε πολλές από τις σημαντικές πτυχές της ανάπτυξής τους.

Αν και οι επιπτώσεις της ανατροφής ενός παιδιού σε μεγαλύτερη ηλικία τείνουν να είναι θετικές, αυτό δεν σημαίνει ότι οι μεγάλοι γονείς είναι απαραίτητα καλύτεροι γονείς. Ένας καλός γονέας είναι εκείνος που χρησιμοποιεί τη σωστή μέθοδο ανατροφής ανεξάρτητα από την ηλικία του.

Επικρατούσα άποψη: Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία γονείς είναι καλύτεροι
Μελέτες σε πολλούς κλάδους, από την κοινωνιολογία μέχρι την αναπτυξιακή ψυχολογία, έχουν εξετάσει πώς η ηλικία ενός γονέα μπορεί να έχει επιδράσεις στα παιδιά του. Το γενικότερο συμπέρασμα είναι ότι οι μεγαλύτεροι γονείς τείνουν να ανατρέφουν παιδιά που είναι καλύτερα σε πολλές πτυχές, από την συμπεριφορά τους προς τους άλλους μέχρι το μορφωτικό τους επίπεδο. Ωστόσο, οι ψυχολόγοι είναι πολύ προσεκτικοί ώστε να μην επικεντρώνονται μόνο στον παράγοντα ηλικία. Για παράδειγμα, το εισόδημα των γονέων θα μπορούσε να είναι επίσης ένας σημαντικός παράγοντας. Σε κάθε περίπτωση, όλοι οι γονείς ανεξάρτητα από την ηλικία ή το εισόδημα θα πρέπει να εργάζονται καθημερινά για τη σωστή ανατροφή των παιδιών τους.

Για ποιους λόγους οι μεγαλύτεροι γονείς είναι καλύτεροι;
Εκτός από το αυξημένο εισόδημα που διαθέτουν για την εκπαίδευση των παιδιών και τις εξωσχολικές δραστηριότητες, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία γονείς έχουν επίσης το πλεονέκτημα να μοιράζονται τις πλούσιες γνώσεις και εμπειρίες τους με τα παιδιά. Όσο μεγαλύτερος είναι ένας γονέας, τόσα περισσότερα λάθη έχει κάνει και τόσες περισσότερες γνώσεις έχει αποκτήσει στη ζωή του. Επιπλέον, οι μεγαλύτεροι γονείς είναι πιο επικεντρωμένοι στην ενίσχυση των οικογενειακών σχέσεων παρά στο προσωπικό κέρδος. Έτσι, είναι πιο πιθανό να περνούν περισσότερο χρόνο και να καταβάλλουν περισσότερη πνευματική προσπάθεια για την ανατροφή των παιδιών τους.

Οι μεγαλύτεροι γονείς συμπεριφέρονται διαφορετικά
Ακριβώς όπως ένα παιδί αλληλεπιδρά με διαφορετικό τρόπο με τους συμμαθητές του καθώς μεγαλώνει, έτσι και οι γονείς αλληλεπιδρούν διαφορετικά με τα παιδιά τους καθώς εκείνοι μεγαλώνουν. Οι τεχνικές της ανατροφής των μεγαλύτερων σε ηλικία γονέων διαφέρουν από εκείνες των νεότερων. Συγκεκριμένα, οι μεγαλύτεροι γονείς δείχνουν να αισθάνονται λιγότερο άγχος όσον αφορά την ανατροφή των παιδιών τους, χρησιμοποιούν καλύτερες στρατηγικές για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων και είναι πιο υποστηρικτικοί. Ένα τέτοιο είδος ανατροφής είναι αυτό που αποδίδει καλύτερα όσον αφορά την ακαδημαϊκή επίδοση, την ψυχική σταθερότητα και την κοινωνική επιτυχία των παιδιών.

Στην πραγματικότητα η ηλικία δεν έχει σημασία
Αν και στατιστικά οι μεγαλύτεροι σε ηλικία γονείς μεγαλώνουν καλύτερα παιδιά, ένας γονέας που θέλει ό, τι καλύτερο για τα παιδιά του δεν θα πρέπει να ενδιαφέρεται για την ηλικία του αλλά για τον τρόπο που συμπεριφέρεται σε αυτά. Οι σωστές στρατηγικές ανατροφής των παιδιών λειτουργούν ανεξάρτητα από την ηλικία του γονέα. Για το λόγο αυτό, αφήστε το παιδί σας να μεγαλώσει με στόχο να ανταποκριθεί στις δυνατότητές του. Ενισχύστε τα επίπεδα της συναισθηματικής νοημοσύνης, επιτρέποντας την έκφραση των συναισθημάτων του. Αποφύγετε να εκφράζετε το θυμό σας μπροστά του και προσπαθήστε να συζητήσετε τα προβλήματα που το απασχολούν. Ωθήστε το παιδί σας σε δύσκολες αλλά αξιόλογες δραστηριότητες για να το βοηθήσετε να χτίσει την αυτοεκτίμηση του.