Η κρυοσυντήρηση ωαρίων δεν είναι μόδα είναι δικαίωμα κάθε γυναίκας

Γράφει η Πάττυ Καπράλου Νομική Σύμβουλος σε θέματα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, οι κοινωνικές απαιτήσεις. η απύθμενη θέληση για να νιώσει μια γυναίκα της σημερινής εποχής την ιερή λέξη της μητρότητας επέφεραν αλλαγές στις νομοθετικές διατάξεις που διέπουν το οικογενειακό δίκαιο.

Άρρηκτα συνδεδεμένες οι μέθοδοι ιατρικής υποβοήθησης στην αναπαραγωγή με τη νομοθεσία,η οποία θέτει τα βιοηθικά όρια εφαρμογής αυτών των νέων μεθόδων απαντώντας στους νομικούς προβληματισμούς σχετικά με τη μεσολάβηση στη δημιουργία οικογένειας.

Οι πρωτοποριακές για την έννομη τάξη διατάξεις του νόμου 3089/2002 και ο νόμος 3305/2005 συνέβαλαν καθοριστικά στην ικανοποίηση για απόκτηση τέκνου. Ο δανεισμός μήτρας (location utari) ήταν γνωστός κοινωνικός θεσμός από παλαιοτάτων χρόνων και όχι δια της ιατρικής οδού που καθιστούσε δυνατή την αντιμετώπιση της ατεκνίας.

Κρυοσυντήρηση ωαρίων: Απλοποιώντας το δώρο της γονιμότητας

Μέχρι σήμερα η κρυοσυντήρηση γεννητικού υλικού ζυγωτών και γονιμοποιημένων ωαρίων πραγματοποιείται κατόπιν έγγραφης συναίνεσης των προσώπων που τα καταθέτουν σύμφωνα με το άρθρο 1456 ΑΚ.

Αν πρόκειται για ζεύγος απαιτείται η συναίνεση και των δύο συζύγων ή συντρόφων.Η συναίνεση δίνεται οπωσδήποτε πριν την έναρξη του κύκλου θεραπείας. Με το ίδιο έγγραφο οφείλουν να δηλώσουν τα ίδια πρόσωπα και για την τύχη του κρυοσυντηρημένου γεννητικού υλικού των ζυγωτών και των γονιμοποιημένων ωαρίων εκτός αν πρόκειται για συντρόφους ή άγαμη γυναίκα ,οπότε η εν λόγω δήλωση επιλογής γίνεται με ειδικό έγγραφο.

Εάν δεν υπάρχει η ως άνω κοινή δήλωση καθώς και σε περίπτωση διαφωνίας ως προς τη χρησιμοποίηση τους, διαζυγίου,ακύρωσης γάμου, διάστασης ,λήξης της ελεύθερης ένωσης ή θανάτου με την επιφύλαξη του άρθρου 1457 ΑΚ ,το γεννητικό υλικό ,οι ζυγωτές και τα γονιμοποιημένα ωάρια διατηρούνται ή χρησιμοποιούνται για ερευνητικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς ή καταστρέφονται σύμφωνα με τους όρους 1459 ΑΚ ύστερα από απόφαση της Αρχής κατόπιν αιτήσεως της Τράπεζας Κρυοσυντήρησης.

Πριν από την υποβολή σε μεθόδους Ι.Υ.Α. διενεργείται υποχρεωτικώς έλεγχος για τους ιούς ιδίως της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας

Αν τα πρόσωπα αυτά είναι οροθετικοί απαιτείται για την υποβολή σε μεθόδους Ι.Υ.Α. ειδική άδεια από την Εθνική Αρχή Ι.Υ.Α.

Τα πρόσωπα που επιθυμούν να προσφύγουν ή να συμμετάσχουν στις μεθόδους Ι.Υ.Α. ενημερώνονται από το επιστημονικό προσωπικό των Μ.Ι.Υ.Α. λεπτομερώς και με τρόπο κατανοητό ως προς τη διαδικασία ,τις εναλλακτικές λύσεις ,τα αναμενόμενα αποτελέσματα και τους πιθανούς κινδύνους από την εφαρμογή των μεθόδων αυτών καλύπτοντας τις κοινωνικές,ηθικές,νομικές και οικονομικές συνέπειες της εφαρμογής αυτών.Είναι προϋπόθεση για τις έγγραφες συναινέσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 1455 ΑΚ

Τι αλλάζει με το νέο νομοσχέδιο

Mε το νέο όμως νομοσχέδιο επέρχονται καινοτόμες αλλαγές δίνοντας μεγαλύτερη ελευθερία στις γυναίκες ,οι οποίες θέλουν να αποκτήσουν τέκνο υπερσκελίζοντας τα όποια νομικά εμπόδια ανέκυπταν με την πρόσφατη νομοθεσία.

-Αλλάζουν οι ηλικιακοί περιορισμοί σε όσες γυναίκες επιθυμούν να τεκνοποιήσουν με την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.Συγκεκριμένα έχει προταθεί αύξηση του ορίου ηλικίας στα 54 έτη

-Επιτρέπεται η κρυοσυντήρηση ωαρίων όχι μόνο για ιατρικούς ,αλλά και για κοινωνικούς σκοπούς δίνοντας τη δυνατότητα στις γυναίκες που επιθυμούν να διατηρήσουν τα ωάρια τους και να κάνουν χρήση αυτών όταν το επιθυμήσουν.

-Καταργείται η απαιτούμενη συναίνεση του συζύγου για την κρυοσυντήρηση ωαρίων από τη γυναίκα που το επιθυμεί

-Επιτρέπεται στη διαζευγμένη γυναίκα να κάνει χρήση των κρυοσυντηρημένων ωαρίων χωρίς τη συναίνεση του συζύγου /συντροφου.

-Διασφαλίζεται η δυνατότητα ατόμων που πάσχουν από HIV να υποβληθούν σε υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.

Μεγάλες εταιρείες όπως η Apple ή η Google αναγνωρίζουν και χρηματοδοτούν την ανάγκη αυτή των γυναικών υπαλλήλων τους. Διότι πρέπει να καταστεί απολύτως κατανοητό ότι η κρυοσυντήρηση ωαρίων δεν είναι μόδα ,είναι δικαίωμα στη μητρότητα και ανάγκη.

Διαβάστε επίσης:

Υποκλινόμαστε στη Γεωργιέλλη: Παρά την πρόσφατη απώλεια του μπαμπά της, “‘εσκισε” στις εξετάσεις με 19.175 μόρια!

Η Ν. Κεραμέως αποκλειστικά στο Infokids για το νέο Ολοήμερο και την αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου

ΕΦΕΤ: Ανακαλούνται πασίγνωστα επιδόρπια που πωλούνται στα σούπερ μάρκετ