Η μεγαλειώδης ναυμαχία της Σαλαμίνας

Η ναυμαχία της Σαλαμίνας αποτελεί την πλέον περίφημη της αρχαιότητας και μια από τις σημαντικότερες στην παγκόσμια στρατιωτική ιστορία.

Η έκβασή της είχε ως αποτέλεσμα την απομάκρυνση του περσικού κινδύνου από την Ελλάδα, έργο που άρχισε ουσιαστικά 10 χρόνια πριν, με την Μάχη του Μαραθώνα. Η ναυμαχία διεξήχθη στις 28 ή 29 Σεπτεμβρίου του 480 π.Χ. (υπάρχει και η εκδοχή της 22ας Σεπτεμβρίου) στο στενό της Σαλαμίνας.

Ο ελληνικός στόλος με μικρές δυνάμεις αλλά με άριστη τακτική υπό την εμπνευσμένη ηγεσία του Θεμιστοκλή κατατρόπωσε τον πανίσχυρο στόλο των Περσών.

Το χρονικό της σπουδαίας μάχης

Τον Σεπτέμβριο τοῦ 480 π.Χ., ὁ Ἑλληνικός στόλος, ἀφοῦ εἶχε ἀποσυρθεῖ ἀπό τὸ Ἀρτεμίσιον, στάθμευσε ἔξω ἀπό τα στενά τοῦ Καματεροῦ, ἐνῶ ὁ κατά πολύ μεγαλύτερος Περσικός στόλος βρισκόταν στο Φάληρον, ἀνατολικά τοῦ Πειραιῶς.

Οἱ Πέρσες ἔστειλαν μία μοῖρα να κλείσει τον δυτικό στενό πορθμό, ἀποβίβασαν στρατό την νύκτα στην Ψυττάλεια, ἕνα νησί στον ἀνατολικό πορθμό, καὶ προχώρησαν τα ξημερώματα προς τον ἀνατολικό πορθμό.

Οἱ Ἕλληνες ἀποσύρθηκαν στην διώρυγα, πῆραν θέση ναυμαχίας, προσπάθησαν νὰ τραβήξουν τον Περσικὸ στόλο προς τὰ νότια τοῦ πορθμοῦ (ἔξω ἀπὸ τὸ Καματερό), καὶ ἄρχισαν νὰ ἐμβολίζουν τὰ Περσικὰ πλοῖα, ποὺ δὲν μποροῦσαν νὰ κάνουν ἑλιγμούς μέσα στὸ στενὸ καὶ μὲ τις ἐνισχύσεις ποὺ τὰ πίεζαν ἀπὸ πίσω.

Ἡ Ἑλληνική νίκη ὑπῆρξε ἀποφασιστικὴ στὴ θάλασσα, γιατὶ ὁ Περσικός στόλος δεν τόλμησε ποτὲ νὰ ἀνατρέψει τὸ ἀποτέλεσμα τῆς Σαλαμῖνος.

Παρών στην ναυμαχία ὁ τραγικός ποιητής καὶ Μαραθωνομάχος Αἰσχύλος Εὐφορίωνος Ἀθηναῖος διέσωσε στην τραγῳδία του «Πέρσαι» τον παιᾶνα ποὺ ἔψαλλαν ἅπαντες οἱ Ἕλληνες, ὅταν ξεκίνησαν την ἐπίθεσι.

«῏Ω παῖδες ῾Ελλήνων, ἴτε,
ἐλευθεροῦτε πατρίδ’, ἐλευθεροῦτε δὲ
παῖδας, γυναῖκας, θεῶν τε πατρῴων ἕδη,
θήκας τε προγόνων• νῦν ὑπὲρ πάντων ἀγών.»

Νικηφόροι ἀεί ποτε καὶ ἐς ἀεί.

Πηγή: Ελληνική Αγωγή