Η προσωπικότητα των παιδιών επηρεάζει την ανατροφή τους

bigstock_Couple_And_Their_Teenage_Child_13897121Τα παιδιά έχουν τεράστια συμβολή στον τρόπο που ανατρέφονται από τους γονείς τους, ακόμα κι αν εκείνοι θεωρούν ότι έχουν τον απόλυτο έλεγχο στα χέρια τους.

Μία ισραηλινή μελέτη αποκάλυψε ότι το 23% των διαφορετικών τρόπων ανατροφής καθορίζεται από την προσωπικότητα του παιδιού και δεν αποτελεί συνειδητή απόφαση των γονέων.

Οι ερευνητές επανεξέτασαν 32 ξεχωριστές μελέτες με τη συμμετοχή περισσότερων από 14.600 δίδυμων παιδιών, για να αποδείξουν ότι οι γονείς συμπεριφέρονται με διαφορετικό τρόπο σε καθένα από αυτά.

Για παράδειγμα, ένα αντικοινωνικό παιδί είναι πιο πιθανό να βιώσει σκληρές μεθόδους πειθαρχίας από τους γονείς του σε σχέση με ένα κοινωνικό παιδί.

happy-familyΤα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι τα κοινά περιβάλλοντα των παιδιών, όπως οι κοινωνικοοικονομικές ή πολιτιστικές συνθήκες, αντιπροσώπευαν το 43% των διαφορών στο είδος της ανατροφής. Αντιθέτως, τα μη κοινά περιβάλλοντα όπως το διαφορετικό σχολείο και οι διαφορετικές παρέες, αντιπροσώπευαν το 34% των διαφορετικών τρόπων ανατροφής.

Τα συμπεράσματα αυτά μαρτυρούν ότι η ανατροφή δεν επηρεάζει με τον ίδιο απαραίτητα τρόπο τα παιδιά μιας οικογένειας, καθώς και ότι η επιρροή των παιδιών στην ανατροφή από τους γονείς αυξάνεται ανάλογα με την ηλικία.

“Η έρευνα υποδεικνύει ότι η ανατροφή των παιδιών δεν πρέπει να θεωρείται μόνο ως χαρακτηριστικό του γονέα, αλλά ως αποτέλεσμα συμβολής γονέα και παιδιού. Τώρα καταλαβαίνουμε ότι τα περισσότερα χαρακτηριστικά της ανατροφής ενός παιδιού καθορίζονται από την αλληλεπίδραση μεταξύ των γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων. Δεν μπορεί να υπάρξει ένας γενικός κανόνας που να αναφέρεται στην ανατροφή των παιδιών”, εξηγεί η συγγραφέας της μελέτης Reut Avinun.