Η σπουδαιότητα των projects στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

blogs-studentsΗ ένταξη των projects στο πρόγραμμα σπουδών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν αποτελεί νέο φαινόμενο.

Ως project ορίζεται μια εκτεταμένη και σε βάθος διερεύνηση ενός θέματος, το οποίο είναι άξιο της προσοχής και του ενδιαφέροντος των μαθητών. Με άλλα λόγια, τα projects απαιτούν τη συμμετοχή των παιδιών στη διεξαγωγή της έρευνας σχετικά με φαινόμενα και γεγονότα για τα οποία αξίζει να μάθουν σε ένα οικείο περιβάλλον.

Κατά τη διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να θέσουν τις ερωτήσεις τους και να δημιουργήσουν τις δικές τους προβλέψεις σχετικά με πιθανές απαντήσεις. Επιπλέον, έχουν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν με ειδικούς πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα, προκειμένου να λάβουν τις πληροφορίες που χρειάζονται, κι έπειτα να συμμετάσχουν σε άλλες δραστηριότητες που εμπλέκονται στη συλλογή των πληροφοριών.

Στα πλαίσια των projects τα παιδιά μπορούν να αναπτύξουν ένα ευρύ φάσμα των κοινωνικών και πνευματικών δεξιοτήτων τους, πέρα από τις βασικές ακαδημαϊκές γνώσεις που προσφέρουν οι πιο επίσημες δραστηριότητες του προγράμματος σπουδών.

Δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά να διαφωνήσουν, να συνεργαστούν, να μοιραστούν την ευθύνη της συλλογής των δεδομένων, να ελέγξουν τα ευρήματά τους και να γνωρίσουν πολλές άλλες ερευνητικές στρατηγικές. Επιπλέον, τα βοηθούν να διερευνήσουν σε βάθος τη φύση των γεγονότων και των αντικειμένων γύρω τους, να μάθουν πώς λειτουργούν τα πράγματα, ποιος κάνει τί και ποια είναι τα εργαλεία που χρησιμοποιεί. Τέλος, οι μαθητές συμμετέχουν στην εξέταση του φυσικού κόσμου γύρω τους και παρακολουθούν στενά τον τρόπο που τα πράγματα αυξάνονται και αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου.