«Ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης για όλα τα παιδιά των δημοτικών σχολείων»: Το μήνυμα του Ν. Φίλη για το νέο ολοήμερο σχολείο

«Παιδεία ισότητας και ποιότητας για όλα τα σχολεία» είπε απευθυνόμενος στους μαθητές του 4/θ Δημοτικού σχολείου Ξυλοκέριζας στην Κόρινθο το πρωί ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Νίκος Φίλης, κατά την επίσκεψή του στη Σχολική Μονάδα. O Υπουργός προσκάλεσε σε συνομιλία τους/τις εκπαιδευτικούς και τον Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και κηδεμόνων του Σχολείου. Από τους δασκάλους και τις δασκάλες ζήτησε να του παραθέσουν προτάσεις, προβληματισμούς και υποδείξεις που θα συμβάλουν στην ανανέωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Ο Νίκος Φίλης παίρνοντας τον λόγο είπε πως από το νέο σχολικό έτος θα τεθεί σε εφαρμογή μια σημαντική μεταρρυθμιστική παρέμβαση στο δημοτικό σχολείο, η δημιουργία του ΕΝΙΑΙΟΥ τύπου ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ώστε να γίνει πράξη η συνταγματική δέσμευση για παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση για όλους τους μαθητές της ίδιας βαθμίδας. Το άδικο, ανορθολογικό και αντιπαιδαγωγικό καθεστώς πολυτυπίας των σχολείων στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση και οι έντονες διακρίσεις του παρελθόντος δεν είναι πλέον αποδεκτές. Από το νέο σχολικό έτος 2016-17 θα προσφέρονται τα γνωστικά και διδακτικά αντικείμενα της Πληροφορικής, Θεατρικής Αγωγής, Αγγλικών, Φυσικής Αγωγής, Εικαστικών και β΄ ξένης γλώσσας στους μαθητές/τριες όλων των τύπων σχολείων από 4/θέσια και πάνω (περίπου 3.555 σχολικές μονάδες) και η λήξη του υποχρεωτικού προγράμματος θα είναι για όλες τις τάξεις στις 13:15 και του Ολοήμερου Προγράμματος στις 16:00. Ταυτόχρονα όπου υπάρχει ανάγκη θα λειτουργεί τμήμα Πρόωρης Υποδοχής μαθητών (7:00-8:00).

Επίσκεψη του υπουργού, Νίκου Φίλη, στο 4/θ Δημοτικό Σχολείο Ξυλοκέριζας του Δήμου Κορινθίων

Σε ό,τι αφορά στη λειτουργία του προαιρετικού ολοήμερου προγράμματος τόνισε ότι στον Ενιαίο Τύπο Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου εξασφαλίζεται και γενικεύεται η ώρα μελέτης για όλους τους μαθητές με εκπαιδευτικό του κλάδου ΠΕ 70, ώστε οι μαθητές να απαλλάσσονται, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, από τον φόρτο προετοιμασίας των μαθημάτων και των εργασιών της επόμενης ημέρας και ότι στην τρίτη ώρα προσφέρεται ένα σύνολο από επιλογές διδακτικών αντικειμένων (ΤΠΕ, Αγγλικά, Αθλητισμός, Εικαστικά, Θεατρική Αγωγή, Μουσική, Πολιτιστικοί Όμιλοι Δραστηριοτήτων) που δίνουν την ευκαιρία στην πολύπλευρη ανάπτυξη των ψυχοκινητικών και γνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών.

Ο Νίκος Φίλης επισκέφθηκε τις αίθουσες διδασκαλίας του Δημοτικού Σχολείου και του συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου συνοδευόμενος από τον το Δήμαρχο Κορινθίων, Αλέξανδρο Πνευματικό, τους βουλευτές της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, Μαρία Θελερίτη, και Γεώργιο Τσόγκα, τον Περιφερειακό Δ/ντη Π&Δ. Εκπ/σης Πελοποννήσου, Πάνο Πετρόπουλο, το Δ/ντη Π. Εκπ/σης, Αλέξανδρο Αντωνίου, τον Διευθυντή του Δημοτικού, Κων/νο Γρηγορίου και τους/τις δασκάλους/λες του Σχολείου. Ρώτησε τους μαθητές της Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης τί θέλουν να αλλάξει στο σχολείο τους αλλά και στην εκπαιδευτική διαδικασία, λαμβάνοντας πολλές και ενδιαφέρουσες απαντήσεις.