Και οι φαρμακοποιοί στον αγώνα κατά της υπερκατανάλωσης αντιβιοτικών

Με αφορμή την σημερινή Παγκόσμια Ημέρα για την Ευαισθητοποίηση για την Ορθή Χρήση των Αντιβιοτικών, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος τονίζει πως όλοι οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να συνεργαστούν προς την κατεύθυνση της ενημέρωση του κοινού για την αποφυγή της υπερκατανάλωσης.

 
Η υπερκατανάλωση συνδέεται άμεσα με την δημιουργία μικροβιακής αντοχής. Οι ασθενείς που λαμβάνουν αντιβιοτικά είναι ευάλωτοι στο να αποικιστούν ή να εμφανίσουν λοίμωξη από ανθεκτικά παθογόνα. Επίσης αποτελούν την δεξαμενή από την οποία πιθανότατα θα μεταδοθούν ανθεκτικά μικρόβια στο οικείο περιβάλλον ή στους συν-νοσηλευόμενους με αυτούς ασθενείς.
Οι Φαρμακοποιοί της Κοινότητας έχουν καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή, αλλά για την επιτυχία αυτής της δράσης χρειάζεται η συνεργασία όλων των επαγγελματιών υγείας.