Καλοκαίρι 2020: Έτσι θα λειτουργήσουν οι παιδικές κατασκηνώσεις λόγω κορωνοϊού – Τέλος στο επισκεπτήριο

Οι παιδικές κατασκηνώσεις πήραν το “πράσινο φως” για να λειτουργήσουν από τις 29 Ιουνίου και σήμερα εκδόθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις για να φιλοξενήσουν παιδιά και εφήβους τηρώντας τα μέτρα ασφαλείας για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού.

Τέλος στο επισκεπτήριο

Η μεγάλη αλλαγή εστιάζεται στο γεγονός για φέτος το επισκεπτήριο στις απαγορεύεται και επιτρέπεται μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις εάν υπάρξει ειδική ανάγκη. Στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να έρχεται αυστηρά ένας μόνο γονέας για κάθε κατασκηνωτή που θα φορά μάσκα και θα παραμένει για σύντομο χρονικό διάστημα. Η είσοδος γονέων-επισκεπτών στους κοιτώνες δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση.

Αυτά είναι τα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης του κορωνοϊού στις κατασκηνώσεις

Ορισμός υπευθύνου σε κάθε κατασκήνωση, με την αρμοδιότητα και το καθήκον της ενημέρωσης και εκπαίδευσης του προσωπικού, των κατασκηνωτών και των γονέων σχετικά με τους όρους λειτουργίας και τα μέτρα υγιεινής, την κατανομή αρμοδιοτήτων και ευθυνών σε συγκεκριμένα μέλη του προσωπικού και την καθημερινή παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων και οδηγιών

Εξασφάλιση του απαιτούμενου προσωπικού, του υλικοτεχνικού εξοπλισμού και των αναλωσίμων που είναι αναγκαία για την εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων

Πρόβλεψη για την προστασία των ομάδων υψηλού κινδύνου για σοβαρή νόσηση και επιπλοκές από COVID-19.

• Μέλη του προσωπικού που ανήκουν σε ορισμένες από τις ομάδες υψηλού κινδύνου θα μπορούσαν να εργαστούν με τη σύμφωνη γνώμη του θεράποντος ιατρού τους και με τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας, σε δραστηριότητα που δεν θα τους εκθέτει σε άμεση επαφή με τους κατασκηνωτές και θα περιορίζει τον κίνδυνο έκθεσης τους στον ιό (τηλε-εργασία, ατομικό γραφείο κτλ).

• Κατασκηνωτές με υποκείμενα νοσήματα μπορούν να συμμετέχουν στην κατασκήνωση, εφόσον υπάρχει ρητή, έγγραφη σύμφωνη γνώμη του θεράποντος ιατρού τους.

• Κατασκηνωτές και προσωπικό που στο στενό τους περιβάλλον υπάρχει άτομο που ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε να μην εκθέσουν τα άτομα αυτά στον κίνδυνο λοίμωξης.

Αποφυγή εισαγωγής του ιού στο χώρο της κατασκήνωσης

• Το προσωπικό που θα εργαστεί στην κατασκήνωση, θα πρέπει να είναι ενήμερο και ευαισθητοποιημένο για τα συμπτώματα που είναι συμβατά με λοίμωξη COVID-19 και να προσέλθει για εργασία μόνο εφόσον είναι ελεύθερο συμπτωμάτων. Οι γονείς των κατασκηνωτών θα γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι τα παιδιά που θα φιλοξενηθούν στην κατασκήνωση, δε θα πρέπει να έχουν πυρετό ή/και άλλα συμπτώματα που θέτουν την υποψία λοίμωξης COVID-19 και θα έχουν ελεγχθεί για αυτά πριν την προσέλευση τους.

• Συστήνεται ο έλεγχος του προσωπικού με μοριακή δοκιμασία (PCR) λίγο πριν την άφιξη κάθε νέας ομάδας κατασκηνωτών (ανά δύο εβδομάδες).

• Η προσέλευση των κατασκηνωτών θα γίνεται σταδιακά και με προγραμματισμό ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός. Στην είσοδο θα γίνεται έλεγχος από εκπαιδευμένο προσωπικό με ερωτηματολόγιο που θα εστιάζει σε τρία θέματα: α) την ύπαρξη συμπτωμάτων (πυρετός, βήχας , καταρροή, φαρυγγαλγία, διάρροιες, έμετοι, κεφαλαλγία, κτλ), β) το ιστορικό επαφής τις τελευταίες 14 ημέρες με επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID- 19. Σε περίπτωση θετικής απάντησης, δε θα επιτρέπεται η είσοδος και θα ενημερώνεται ο υπεύθυνος της κατασκήνωσης για την περαιτέρω διαχείριση και

• Περιορισμός και έλεγχος εισόδου στο χώρο της κατασκήνωσης στα απολύτως απαραίτητα άτομα για τη λειτουργία (προμηθευτές, προσωπικό καθαριότητας, τεχνική υπηρεσία κτλ). Τα άτομα αυτά θα πρέπει να εισέρχονται φορώντας μάσκα και οι μετακινήσεις τους μέσα στο χώρο της κατασκήνωσης θα πρέπει να περιορίζονται στις απολύτως απαραίτητες για τη διεκπεραίωση του έργου τους.

• Συστήνεται η προσέλευση των κατασκηνωτών να γίνεται με ιδιωτικό μεταφορικό μέσο, εάν είναι εφικτό.

• Προγραμματισμός όλων των δραστηριοτήτων σε μικρές ομάδες κατασκηνωτών. Οι ομάδες αυτές θα πρέπει να είναι προκαθορισμένες και σταθερές ώστε να αποφεύγεται κατά το δυνατόν, η ανάμιξη κατασκηνωτών και κατά συνέπεια να περιορίζονται οι πιθανότητες διασποράς ιογενών λοιμώξεων. Η οργάνωση της κατασκηνωτικής ζωής θα πρέπει να τροποποιηθεί έτσι ώστε κοινές δράσεις και εκδηλώσεις να αφορούν περιορισμένο αριθμό κατασκηνωτών και να περιλαμβάνουν πάντα τις ίδιες σταθερές ομάδες κατασκηνωτών. Με τον τρόπο αυτό, εκτός του περιορισμού του κύκλου διασποράς μιας ενδεχόμενης λοίμωξης, διευκολύνεται σημαντικά η έγκαιρη και αποτελεσματική ιχνηλάτηση των επαφών σε περίπτωση εμφάνισης ύποπτου ή επιβεβαιωμένου περιστατικού COVID-19.

Τι ισχύει για την διαμονή των παιδιών

• Συστήνεται στο χώρο διαμονής των κατασκηνωτών να τηρείται απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ των κρεβατιών που είναι τοποθετημένα παράλληλα. Εναλλακτικά, μπορεί να εφαρμοστεί η διάταξη ύπνου «πόδια – κεφάλι» και στην περίπτωση αυτή, η απόσταση μεταξύ των κρεβατιών μπορεί να μειωθεί στο 1 μέτρο.

• Σε περιπτώσεις που οι διαθέσιμες κλίνες είναι κουκέτες και η χρήση τους είναι αναπόφευκτη, συστήνεται η διάταξη ύπνου «πόδια – κεφάλι» και τήρηση της απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ των κουκετών που είναι παράλληλες. Εναλλακτικά, συστήνεται η τοποθέτηση κουκετών σε σειρά με διάταξη ύπνου «πόδια – κεφάλι» τόσο μεταξύ των παιδιών που κοιμούνται στην ίδια κουκέτα, όσο και μεταξύ των παιδιών που κοιμούνται στο ίδιο επίπεδο σε διπλανές κουκέτες.

• Να υπάρχουν καθορισμένοι χώροι αποθήκευσης των ατομικών ειδών και των προσωπικών αντικειμένων για κάθε κατασκηνωτή ξεχωριστά

• Σε κοιτώνες που διαθέτουν εσωτερική τουαλέτα να γίνεται χρήση αυτής από τους διαμένοντες με τήρηση των κανόνων υγιεινής, για αποφυγή του συνωστισμού και της αναμονής στις κοινόχρηστες τουαλέτες.

• Αποτροπή της ανταλλαγής επισκέψεων στους χώρους διαμονής καθώς και της κοινής χρήσης ρουχισμού, κλινοσκεπασμάτων και λοιπών προσωπικών αντικειμένων

Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες αναψυχής

Συστήνεται η οργάνωση των δραστηριοτήτων αυτών να διέπετε από το πνεύμα του περιορισμού του αριθμού των συμμετεχόντων, ώστε να γίνεται χρήση των εγκαταστάσεων από προκαθορισμένες και σταθερές υποομάδες παιδιών σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες και να αποφεύγεται η ανάμιξη κατασκηνωτών από άλλες ομάδες/κοινότητες.

Στις ψυχαγωγικές εκδηλώσεις προτείνεται ο επιμερισμός των κατασκηνωτών σε χώρους και χρόνο, ώστε να αξιοποιούνται όλες οι δυνατότητες και υποδομές της κατασκήνωσης με όσο το δυνατό πιο δημιουργικό και ευχάριστο τρόπο για τους κατασκηνωτές.

Σίτιση

• Συστήνεται η εξασφάλιση ατομικών σκευών και κατά προτίμηση μιας χρήσης

• Εάν γίνεται χρήση της τραπεζαρίας, αυτή θα πρέπει να προϋποθέτει την εξυπηρέτηση μικρού αριθμού κατασκηνωτών κάθε φορά, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός κατά τη διαδικασία διανομής του γεύματος

• Εναλλακτικά, τα γεύματα μπορούν να διανέμονται σε ατομικά πακέτα, σε κάθε ομάδα ξεχωριστά και με ευθύνη των ομαδαρχών να καταναλώνονται στο χώρο διαμονής, με προσοχή στην τήρηση των κανόνων υγιεινής και συντήρησης τροφίμων καθώς και στην απομάκρυνση των απορριμμάτων

• Εάν υπάρχουν κυλικεία στο χώρο της κατασκήνωσης, θα πρέπει να προσφέρουν μόνο συσκευασμένα τρόφιμα και ποτά και να υπάρχει μέριμνα για την τήρηση αποστάσεων μεταξύ των κατασκηνωτών στην αναμονή για εξυπηρέτηση

Κοινόχρηστοι χώροι τουαλέτας και υγιεινής

• Προγραμματισμός ωραρίου ανά ομάδες για την ατομική υγιεινή και το μπάνιο των κατασκηνωτών με πρόβλεψη για έκτακτες ανάγκες

• Επίβλεψη στην αναμονή ώστε να τηρούνται οι απαιτούμενες αποστάσεις

• Διασφάλιση επάρκειας ειδών ατομικής υγιεινής (π.χ. σαπούνι, χειροπετσέτες, αντισηπτικό κ.ά.) στις τουαλέτες.

• Ανάρτηση ενημερωτικού υλικού (πόστερ, κ.ά.) για την εκπαίδευση των κατασκηνωτών σχετικά με τις πρακτικές πλυσίματος των χεριών και υγιεινής του βήχα.

Διαχείριση ύποπτου ή επιβεβαιωμένου περιστατικού COVID-19

Τι πρέπει να γίνει σε περίπτωση που κάποιος κατασκηνωτής εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19;

• Ο κατασκηνωτής φοράει μάσκα και οδηγείται σε ειδικό καλά αεριζόμενο χώρο απομόνωσης, που έχει προβλεφθεί και ενημερώνεται ο ιατρός της κατασκήνωσης προκειμένου να προβεί στην πρώτη κλινική αξιολόγηση

• Εξοπλισμός ατομικής προστασίας για το προσωπικό που θα παρευρίσκεται στην κλινική αξιολόγηση (μάσκα, γάντια, ποδιά αδιάβροχη και οφθαλμική προστασία με γυαλιά ή ασπίδα προσώπου, σε περίπτωση κινδύνου εκτίναξης βιολογικών υγρών/αναπνευστικών εκκρίσεων

• Ειδοποιείται ο γονέας / κηδεμόνας / συγγενής για να παραλάβει τον κατασκηνωτή.

• Ζητείται άμεσα ιατρική αξιολόγηση. Σύμφωνα με την κρίση του θεράποντος ιατρού, εφόσον ο κατασκηνωτής εμφανίζει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19, θα πρέπει να γίνει κατά προτεραιότητα το μοριακό διαγνωστικό τεστ

• Εν αναμονή του αποτελέσματος, ο κατασκηνωτής παραμένει σε απομόνωση με κατ’ οίκον νοσηλεία, σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο (οδηγίες στην ιστοσελίδα ΕΟΔΥ, www.eody.gov.gr)