Ξεκινούν οι αιτήσεις για τις παιδικές κατασκηνώσεις των παιδιών ασφαλισμένων στο πρώην ΟΠΑΔ – ΤΥΔΚΥ

Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ενέκρινε η συμμετοχή των παιδιών των ασφαλισμένων του Τομέα Ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις  θερινής περιόδου έτους 2016. Οι κατασκηνώσεις δε θα πρέπει να δεχτούν παιδιά  ασφαλισμένων , προτού τους αποσταλεί έγγραφη ενημέρωση, η οποία θα κοινοποιηθεί σχετικά,  ότι ολοκληρώθηκε  ο σχετικός έλεγχος νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Κατόπιν των ανωτέρω σημειώνεται ότι:

Δικαίωμα συμμετοχής στις κατασκηνώσεις έχουν τα παιδιά που ασφαλίζονται στον Τομέα Ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (πρώην ΤΥΔΚΥ) ηλικίας 6 έως 14 ετών ήτοι γεννημένα από 1-1-2002 έως 31-12-2010 καθώς και για παιδιά με ειδικές ανάγκες για όσες κατασκηνώσεις παρέχουν το αντίστοιχο πρόγραμμα, ηλικίας από 6 έως 16 ετών ήτοι γεννημένα από 1-1-2000 έως 31-12-2010.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται με αίτηση από τον άμεσα ασφαλισμένο με την προσκόμιση των ασφαλιστικών βιβλιαρίων του άμεσα ασφαλισμένου και των παιδιών, προκειμένου να ελεγχθεί η ασφαλιστική ικανότητα, όπου και εκδίδεται η κάρτα κατασκηνωτή:

•    για τον Νομό Αττικής, στην Διεύθυνση Ασφάλισης – Παροχών του ΟΠΑΔ του ΙΚΑ ΕΤΑΜ στην Ηπείρου 38 (με συνημμένη βεβαίωση ασφαλιστικής ικανότητας)

•    για την Περιφέρεια, στα υποκαταστήματα  του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στις έδρες των νομών.

Η παραλαβή των αιτήσεων, λόγω του μεγάλου αριθμού παιδιών που συμμετέχουν, ορίζεται ως παρακάτω:

1.    Για την συμμετοχή παιδιών στην Α΄ κατασκηνωτική περίοδο θα πρέπει να υποβληθούν οι αιτήσεις μέσα στο χρονικό διάστημα από 07.06.2016 έως και 13.06.2016.

2.     Για την Β’ , Γ’  και Δ΄ κατασκηνωτική περίοδο θα πρέπει να υποβληθούν οι αιτήσεις μέσα στο χρονικό διάστημα από 16.06.2016 έως και 28.06.2016. Αλλαγές που αφορούν την κατασκήνωση ή την κατασκηνωτική περίοδο δεν θα γίνονται δεκτές μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων κάθε κατασκηνωτικής περιόδου.

Τα δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομιστούν  για την υποβολή των αιτήσεων των ασφαλισμένων του Τομέα Ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, προκειμένου να φιλοξενηθούν τα παιδιά τους στις κατασκηνώσεις, κατά το θέρος του έτους 2016 είναι:

1.    Ληξιαρχική πράξη γέννησης των παιδιών ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

2.    Πρόσφατη φωτογραφία των παιδιών

3.    Βιβλιάριο άμεσα ασφαλισμένου και παιδιών Προϋπόθεση για την υποβολή αιτήσεων είναι να έχουν κλείσει θέση οι ενδιαφερόμενοι στις κατασκηνώσεις, να δηλώνεται στην αίτηση η κατασκήνωση και να αναγράφεται στην κάρτα κατασκηνωτή. Σε ότι αφορά την υποβολή δικαιολογητικών για την φιλοξενία παιδιών, με ειδικές ανάγκες, ασφαλισμένων του Τομέα ΑΔΚΥ, αυτές θα κατατεθούν στα κεντρικά υποκαταστήματα του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, στις έδρες των Νομών, όπου και θα εκδοθεί η κάρτα κατασκηνωτή και στην συνέχεια, άμεσα μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για παιδιά με ειδικές ανάγκες ορίζεται από 16.06.2016 έως και 28.06.2016 Ο πίνακας με τις κατασκηνώσεις, πανελλαδικά, που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την φιλοξενία παιδιών ασφαλισμένων του Τομέα ΑΔΚΥ καθώς και παιδιών ασφαλισμένων με ειδικές ανάγκες, οι χρονικές περίοδοι και οι προσφερόμενες θέσεις κατασκηνωτών θα σας αποσταλούν άμεσα. Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις θα συλλέγονται και θα γίνεται η εκκαθάριση ενυπόγραφα από τα μέλη των κατά τόπους Διαχειριστικών Επιτροπών στα υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Στη συνέχεια οι αιτήσεις με συνημμένη τη κατάσταση εκκαθάρισης θα αποστέλλονται στο υποκατάστημα-έδρα της κάθε  Διαχειριστικής Επιτροπής, αμέσως μετά τη λήξη των κατασκηνωτικών περιόδων.