Καταναλωτές προσοχή! Ανακαλείται θερμοπομπός από γνωστή αλυσίδα οικιακών ειδών

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ανακοινώνει ότι η εταιρεία PRAKTIKER HELLAS AE, εκτελεί πρόγραμμα ανάκλησης Κονβέκτορα Praktiker 2000W Turbo υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Τεχνικής Βιομηχανίας Νομοθεσίας, βάσει των διατάξεων του άρθρου 31 του ν.4072/12 (Α΄86) και των άρθρων 5, 6 και 8 της κ.υ.α. Ζ3/2810/2014 (Β’ 1885).

Το πρόγραμμα αφορά την προληπτική ανάκληση Κονβέκτορα (Θερμοπομπός) Praktiker 2000W Turbo, αριθμού μοντέλου DL02D:

Aυτός είναι ο επικίνδυνος θερμοπομπός

Με αφορμή τα αποτελέσματα των ποιοτικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, το θέμα που ενδέχεται να παρουσιασθεί αφορά σε πιθανή μη ενεργοποίηση της λειτουργίας του θερμοδιακόπτη που
βρίσκεται πάνω στην αντίσταση, γεγονός το οποίο μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση της συσκευής.

Τι πρέπει να κάνουν οι καταναλωτές

Θέτοντας ως προτεραιότητα την ασφάλεια των πελατών της, η εταιρεία Praktiker Hellas παρακαλεί τους καταναλωτές να σταματήσουν άμεσα τη χρήση του συγκεκριμένου προϊόντος και να το
επιστρέψουν σε οποιοδήποτε κατάστημα PRAKTIKER, προκειμένου να τους επιστραφεί το αντίτιμο αγοράς του προϊόντος, είτε να γίνει αντικατάσταση με άλλο προϊόν.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι κάτοχοι παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν στο info@praktiker.gr.

H ανακοίνωση της Praktiker Hellas

Η Praktiker Hellas έχει ανακοινώσει τη σχετική προληπτική ανάκληση του Κονβέκτορα Praktiker 2000W Turbo, αριθμού μοντέλου DL02D, θέτοντας ως προτεραιότητα την ασφάλεια των πελατών της από τις 23 Μαρτίου 2018.

Με αφορμή τα αποτελέσματα ποιοτικών ελέγχων που διενεργήθηκαν και βάσει των διατάξεων του Τμήματος Ηλεκτρικών & Ηλεκτρονικών Συσκευών & Προϊόντων & Ενεργειακών Αποδόσεων της Διεύθυνσης Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας, το θέμα που ενδέχεται να παρουσιασθεί αφορά σε πιθανή μη ενεργοποίηση της λειτουργίας του θερμοδιακόπτη που βρίσκεται πάνω στην αντίσταση, γεγονός το οποίο μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση της συσκευής. Το προϊόν διατέθηκε στην αγορά στο διάστημα Σεπτέμβριος 2017 – Φεβρουάριος 2018 σε ποσότητα 1125 τεμαχίων, μέσω των 15 καταστημάτων της εταιρίας και του e-shop της praktiker.gr.

Εάν είστε ιδιοκτήτης αυτού του κονβέκτορα, παρακαλείσθε να διακόψετε άμεσα τη χρήση του και να τον επιστρέψετε σε οποιοδήποτε κατάστημα Praktiker, προκειμένου να σας επιστραφεί το αντίτιμο αγοράς του προϊόντος, είτε να γίνει αντικατάσταση με άλλο προϊόν.