«Καθαρές» από ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία οι παιδικές χαρές του Δήμου Ιλίου

41414934Ο δήμος Ιλίου, ανέθεσε στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας τη διενέργεια μετρήσεων των επιπέδων της εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας εντός οικοπέδων που βρίσκονται ή πρόκειται να δημιουργηθούν εγκαταστάσεις παιδικών χαρών στα όρια του δήμου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, για την προστασία του περιβάλλοντος.

Από τα αποτελέσματα των παραπάνω μετρήσεων δεν διαπιστώθηκαν υπερβάσεις των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία ή σε ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία, όπως αυτά ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις για την εγκατάσταση των κεραιών και του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα αποτελέσματα των παραπάνω μετρήσεων βρίσκονται στο σχετικό αρχείο που είναι αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου (www.ilion.gr/), ενώ η Δημοτική Αρχή βρίσκεται σε ετοιμότητα, χρησιμοποιώντας κάθε νόμιμο μέσο και εξαντλώντας κάθε δυνατότητα, προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία των κατοίκων.