Κινηματοθέατρο Τριανόν

Κοδριγκτώνος 21, Αθήνα | Τηλ.: 210 8215469