Κλειστά τα νηπιαγωγεία των Τριών Ιεραρχών

GameΜπορεί ο εορτασμός των Τριών Ιεραρχών να μην αποτελεί πλέον αργία για τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας, το ίδιο όμως δεν ισχύει και στην περίπτωση των νηπιαγωγείων καθώς σύμφωνα με συμπληρωματικές οδηγίες που απέστειλε η Διεύθυνση Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε , τα νηπιαγωγεία δε θα λειτουργήσουν (άρθρο 4. §. 1ε του Π.Δ. 200/98 (ΦΕΚ 161Α). Την ημέρα αυτή το διδακτικό προσωπικό θα πάρει μέρος στον εκκλησιασμό και στις σχετικές εκδηλώσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας της περιοχής.