Κονδύλι για τις δαπάνες των σχολείων από το υπ. Εσωτερικών

arnaoutakis_sxoleia4__mainTο υπουργείο Εσωτερικών, γνωστοποιεί την κατανομή ποσού 20.614.057,03 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2013, σε όλους τους δήμους της xώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους.

Στο ανωτέρω ποσό συμπεριλαμβάνεται και η κάλυψη της δαπάνης για την υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου, για το δεύτερο εξάμηνο του 2013. Σημειώνεται ότι για τους Δήμους Σαλαμίνας και Θηβαίων η εν λόγω χρηματοδότηση αφορά και στο διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2013.

Τα ανωτέρω ποσά θα καταβληθούν στους δικαιούχους δήμους με Χρηματική Εντολή του υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, στις οποίες κοινοποιείται η απόφαση αυτή και ιδιαιτέρως οι Γενικοί Γραμματείς αυτών καλούνται να μεριμνήσουν για την άμεση απόδοση από τους ΟΤΑ χωρικής αρμοδιότητάς τους στις οικείες Σχολικές Επιτροπές ή Σχολικές Εφορείες (στην περίπτωση των μειονοτικών σχολείων), των πιστώσεων που τους διατίθενται, επισημαίνοντάς τους ότι πρέπει να προχωρήσουν επειγόντως, σε όλες τις απαιτούμενες προς τούτο ενέργειες.