Κρήτη: Λουκέτο σε 10 παιδικούς σταθμούς που δεν διέθεταν άδεια λειτουργίας

osoyooskindergartenwebΟ Δήμος Ηρακλείου Κρήτης από την 1η Ιουλίου 2011 ασκεί τις αρμοδιότητες ελέγχου και εποπτείας στα Ιδρύματα Παιδικής Προστασίας Ιδιωτικού Δικαίου (Επιχειρήσεις – Μονάδες Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα), καθώς επίσης τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τους.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου οι παραπάνω αρμοδιότητες ασκούνται από το Τμήμα Επιδοματικής Πολιτικής και Ελέγχου.

Έτσι, μετά από έγγραφες και επίσημες διαπιστώσεις από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα (Αστυνομία, Περιφέρεια κ.λ.π.) και λόγω διασφάλισης της δημόσιας ασφάλειας των νηπίων, η οποία υπερτερεί έναντι οποιουδήποτε ιδιωτικού συμφέροντος, ο Δήμος Ηρακλείου προέβη σε έκδοση Διοικητικών Πράξεων για το κλείσιμο 10 (δέκα) επιχειρήσεων που λειτουργούν ως Μονάδες Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης ιδιωτικού δικαίου και κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίες δεν διαθέτουν την προβλεπόμενη από τον Ν2345/1995 και την 2808/97 Υπουργική Απόφαση Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας.