Κρυψορχία – Υπερηχογράφημα – Triplex οσχέου – όρχεων

Οι όρχεις αποτελούν τα κύρια όργανα αναπαραγωγής για τον άνδρα, καθώς παράγουν γεννητικά κύτταρα και ορμόνες. Ο όρχις παράγει τα σπερματοζωάρια, ενώ η επιδιδυμίδα αποτελεί το αρχικό τμήμα της εκφορητικής οδού του σπέρματος. Κάθε όρχις κρέμεται από τον σπερματικό τόνο εντός του οσχέου, που κρέμεται στην οπίσθια βάση του πέους. Στο όσχεο, οι όρχεις περιβάλλονται από χιτώνες, που προέρχονται από προσεκβολές του προσθίου κοιλιακού τοιχώματος. Εμείς μιλήσαμε με τον κ. Θέμη Σπυριδόπουλο, Ακτινοδιαγνωστή, Διδάκτωρ Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών για το θέμα της κρυψορχίας, τη συχνότερη ανωμαλία των γεννητικών οργάνων στα αγόρια.

Στην κρυψορχία, ο παιδίατρος παραπέμπει το βρέφος για υπερηχογράφημα επειδή δεν ψηλαφεί στο όσχεο κάποιον ή/και τους δύο όρχεις. Στην περίπτωση αυτή, δεν έχει ολοκληρωθεί η φυσιολογική κάθοδος του όρχι– ή των όρχεων εντός του οσχέου. Η αιτιολογία της κρυψορχίας είναι πολυπαραγοντική. Η κρυψορχία αποτελεί τη συχνότερη συγγενή ανωμαλία του ουροποιογεννητικού συστήματος. Ο όρχις μπορεί να βρίσκεται σε διάφορες θέσεις κατά μήκος του άξονα καθόδου του, ενώ σπανιότερα μπορεί να είναι έκτοπος, δηλαδή εκτός της φυσιολογικής καθοδικής του πορείας.

Διαβάστε τη συνέχεια στο infokids.com.cy