Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις κατασκηνώσεις ασφαλισμένων του πρώην ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ

camp_2010_2Η Δ/νση Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ. του Ι.Κ.Α, καθόρισε τις προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων για την φιλοξενία παιδιών των ασφαλισμένων του πρώην ΤΥΔΚΥ σε παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος 2014

Οσοι εργαζόμενοι είναι ασφαλισμένοι στον πρώην ΟΠΑΔ. – ΤΥΔΚΥ και ενδιαφέρονται για την φιλοξενία των παιδιών τους σε κατασκήνωση θα μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις στα γραφεία του πρώην ΟΠΑΔ – ΤΥΔΚΥ ως εξής:

Α΄ κατασκηνωτική περίοδος ΤΡΙΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 έως την ΤΡΙΤΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Β΄ κατασκηνωτική περίοδος ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 έως την ΤΡΙΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Γ΄ κατασκηνωτική περίοδος ΤΡΙΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 έως την ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Αίτηση (η οποία χορηγείται από τις Υπηρεσίες)

Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού ή Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Ασφαλιστικό Βιβλιάριο, για το κάθε παιδί και του άμεσα ασφαλισμένου γονέα.

Πρόσφατη φωτογραφία του παιδιού, για τη συμπλήρωση της κάρτας κατασκηνωτή, η οποία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του παιδιού στη Κατασκήνωση που έχει συμβληθεί με το Ι.Κ.Α.

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή παιδιού σε κατασκήνωση είναι να ασφαλίζεται στο πρώην Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. και να είναι ηλικίας 6 έως 14 ετών.