Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά camps του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Sun13_COT_Kids_In_Sea_smallerΟι εγγραφές στο πρόγραμμα Καλοκαιρινές δραστηριότητες στη θάλασσα θα γίνουν από 8 Ιουλίου έως και 24 Ιουλίου στα γραφεία του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδικής Αγωγής Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

1η Περίοδος: Από 13 Ιουλίου 2015 έως 24 Ιουλίου 2015
2η Περίοδος: Από 27 Ιουλίου 2015 έως 7 Αυγούστου 2015

Ημέρες και Ώρες Εγγραφών: Δευτέρα εώς Παρασκευή 10.00 – 13.00

Δικαιολογητικά εγγραφής :
• Αίτηση συμμετοχής
• Ιατρική βεβαίωση (που να βεβαιώνει ότι το παιδί είναι υγιές και μπορεί να αθλείται)
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για δημότες
• Αποδεικτικό διαμονής για κατοίκους (φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΚΟ)
• 1 μικρή φωτογραφία

Κόστος Συμμετοχής
1 Παιδί 80€ Για 1 περίοδο
150€ Για 2 περιόδους
2 Αδέλφια150€ Για 1 περίοδο
290€ Για 2 περιόδους

Για κάθε επιπλέον παιδί της ίδιας οικογένειας το κόστος ανέρχεται σε 70€ ανά περίοδο. Θα γίνονται δεκτοί με σειρά προτεραιότητας, δημότες του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης μετά την κατάθεση όλων των δικαιολογητικών και την καταβολή του κόστους συμμετοχής. Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθούν οι θέσεις του camp από δημότες, θα γίνονται δεκτές και αιτήσεις κατοίκων.

Πληροφορίες- Εγγραφές : ΟΑΠΠΑ, Αφροδίτης 2 Βουλιαγμένη.
Τηλέφωνα : 2132020714, -773.