Ξεκίνησαν οι εγγραφές στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) του Δήμου Θερμαϊκού (έως 4/8)

ΚΔΑΠ 2014Σύμφωνα με την ανακοίνωση, δεκτά θα γίνουν και παιδιά με ειδικές ανάγκες, εφόσον αυτοεξυπηρετούνται και μπορούν να παρακολουθήσουν το ομαδικό πρόγραμμα. Όσοι από τους γονείς έχουν τις προϋποθέσεις, θα πρέπει να εγγράψουν τα παιδιά τους στο επιδοτούμενο πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2014-2015».

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή των παιδιών, μεταξύ άλλων είναι:

1. Οι μητέρες των παιδιών να είναι εργαζόμενες ή επίσημα άνεργες.

2. Όσες μητέρες δεν εργάζονται θα πρέπει να είναι γραμμένες στον ΟΑΕΔ και να έχουν ενεργή κάρτα ανεργίας.

3. Σημειώνεται ότι όλες οι μητέρες, παράλληλα με την αίτηση εγγραφής των παιδιών τους στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ), θα υποβάλλουν ταυτόχρονα και αίτηση επιδότησης από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε..

4. Πίνακας απαιτουμένων δικαιολογητικών χορηγείται από την έδρα του «ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. » στην ΠΕΡΑΙΑ στο κλειστό Γυμναστήριο τηλ:23920-76011/23920-76040 όσο και στην ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ στην ΚΑΨΑΛΑΚΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΤΗΛ:23923-30362.
5. Περισσότερες Πληροφορίες παρέχονται από Τον Δημήτρη Κόκκορη μέλος του Δ.Σ του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ στο τηλ: 6955139007. ΠΕΡΑΙΑ: 23920-76040,2392076011, ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ:23923-30362.και από την Νίτσα Κάλφα-Γουργουνίδου στο τηλ 6959742417.

6. Οι Αιτήσεις θα διατίθενται στα γραφεία του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ έως και την Δευτέρα 4 Αυγούστου 2014. Εναλλακτικά μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση από την ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ ΑΕ www.eetaa.gr

Ώρες παραλαβής αιτήσεων:

Μηχανιώνα ,Καψαλάκειος Πολιτιστική Στέγη :από 08.00πμ -14.30 μμ την Πέμπτη –Παρασκευή και Δευτέρα.

Περαία Κλειστό Γυμναστήριο:

Πρωινές ώρες: από 08.00πμ-15.00μμ Παρασκευή 1/8- Σάββατο 2/8- Κυριακή 3/8 και Δευτέρα τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων -11.30πμ.

Απογευματινές ώρες : από 15.00μμ- 20.00μμ. Παρασκευή 1/8- Σάββατο 2/8- Κυριακή 3/8

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων : Δευτέρα 4/8 και ώρα 14.00μ.μ. .Οι αιτήσεις στέλνονται με το ταχυδρομείο.