Ξεκίνησε το πιλοτικό πρόγραμμα κολύμβησης για παιδιά δημοτικών σχολείων – Δείτε ποια κολυμβητήρια αφορά η δράση

Ξεκίνησε σήμερα υπό την αιγίδα των Υπουργείων Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και με τη συνεργασία της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας το πιλοτικό πρόγραμμα εκμάθησης κολύμβησης για παιδιά της Γ΄ και της Δ΄ τάξης Δημοτικών σχολείων.

Η διδασκαλία της κολύμβησης είναι ήδη ενταγμένη στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών και στο Αναλυτικό Πρόγραμμα  Σπουδών της Φυσικής Αγωγής σε Δημοτικό και Γυμνάσιο με την Υ.Α. 21072β/Γ2, (ΦΕΚ 304 τΒ/ 13.3. 2003) με την επισήμανση «όπου υπάρχουν οι δυνατότητες», την υπ.αρ. Φ.12/879/88413/Γ1 (ΦΕΚ 1139 τΒ 28.7.2010) περί αναμόρφωσης των προγραμμάτων σπουδών σε σχολικές μονάδες με Ενιαίο Αναμορφωμένο Πρόγραμμα σπουδών (Ε.Α.Ε.Π.) και την πράξη 11/24.03.2016 του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
Το ΥΠ.Π.Ε.Θ. μέσω της Δ/νσης Φυσικής Αγωγής σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού υλοποιεί Πιλοτικό Πρόγραμμα Κολύμβησης σε δεκατέσσερα (14) κολυμβητήρια του νομού Αττικής για το σχολικό έτος 2015-2016, με σκοπό τη διάχυση των ευεργετικών αποτελεσμάτων της κολύμβησης και ειδικότερα την απόκτηση κολυμβητικής παιδείας/επάρκειας με την έννοια της βιωματικής γνώσης των βασικών κανόνων ασφαλείας και υγιεινής, του χειρισμού έκτακτων καταστάσεων γύρω και μέσα στο υδάτινο περιβάλλον για την αποφυγή του πνιγμού, της ανάπτυξης συνεργασίας πρωτοβουλιών και αυτοπεποίθησης μέσα στο νερό, της κατάστασης των βασικών κολυμβητικών δεξιοτήτων, του παιχνιδιού της συνεργατικότητας και της κοινωνικότητας ώστε να ολοκληρωθεί η προσωπικότητα των μαθητών.
Δείτε πληροφορίες για το πρόγραμμα ΕΔΩ
Στόχος του ανωτέρω πιλοτικού προγράμματος είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων για την καθολική υλοποίηση του αντικειμένου της κολύμβησης, στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής από το σχολικό έτος 2016-2017.   Το πρόγραμμα το οποίο θα πραγματοποιείται μία φορά την εβδομάδα κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Γυμναστικής, ξεκίνησε ήδη σε δέκα κολυμβητήρια της Αττικής, ενώ από τη σχολική χρονιά 2016-2017 θα επεκταθεί και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Οι οικονομικοί πόροι για την υλοποίηση του προγράμματος καλύπτονται από τον ετήσιο τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και από τον κωδικό των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους.