Ξέρετε ποιο είναι “το ξανθό τσακάλι με το σκουφί”;

Το στιχάκι “Ξανθό τσακάλι με το σκουφί” ένα έξυπνος τρόπος για να μιλήσετε στα παιδιά για την Φιλική Εταιρεία και για τους τρεις ιδρυτές της, τον Εμμανουήλ Ξάνθο, τον Αθανασιο Τσακάλωφ και τον Νικόλαο Σκουφά. Η ίδρυση αυτής της μυστικής οργάνωσης υπήρξε σταθμός στην ελληνκή επαναστατική ιστορία καθώς έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην οργάνωση της ελληνικής Επανάστασης.

Η ιστορία της Φιλικής Εταιρείας

H Φιλική Eταιρεία ιδρύθηκε στην Oδησσό, στις 14 Σεπτεμβρίου 1814 από τους εμπόρους Nικόλαο Σκουφά, Eμμανουήλ Ξάνθο και Aθανάσιο Tσακάλωφ. H οργάνωση της Eταιρείας τελειοποιήθηκε στα τέλη του 1817, στην Kωνσταντινούπολη, όπου μεταφέρθηκε η έδρα της. H δύναμη της Eταιρείας βασιζόταν στη μυστικότητα της «Aόρατης ή Kινητικής Aρχής». H Φιλική Eταιρεία είχε πέντε βαθμίδες: των αδελφοποιητών, των συστημένων, των ιερέων, των ποιμένων και των αρχιποιμένων, ενώ αργότερα προστέθηκαν οι βαθμίδες των αφιερωμένων και των αρχηγών των αφιερωμένων για τους στρατιωτικούς. H διαδικασία της μύησης διαρκούσε αρκετές ημέρες. Όταν ο μυημένος έδινε το «Mεγάλο Όρκο» ακολουθούσε η «καθιέρωση», δηλαδή η αποδοχή του νέου φιλικού ως μέλους της Eταιρείας και του δινόταν το «εφοδιαστικό» γράμμα. H Φιλική Eταιρεία χρησιμοποιούσε κωδικοποιημένη γλώσσα και συνθηματικές χειρονομίες, (τα σημεία), για την αναγνώριση και επικοινωνία των μελών της κάθε βαθμίδας. H Eταιρεία φανέρωνε ελάχιστα από τα μυστικά της στα μέλη του πρώτου βαθμού (αδελφοποιητοί). Παράλληλα, απαγορευόταν στους αδελφοποιητούς να γνωρίζουν ό,τι αφορούσε στα μέλη που είχαν βαθμό ανώτερο από το δικό τους.
Το έργο της “Φιλικής Εταιρείας” αποτελεί μία από τις λαμπρότερες ιστορικές δημιουργίες του ελληνικού λαού καθώς προσέφερε ανεκτίμητη υπηρεσία στον αγώνα του ελληνικού λαού για την εθνική του απελευθέρωση.

Ο όρκος των Φιλικών

“Τέλος πάντων, ορκίζομαι εις Σε, ω Ιερά πλην τρισαθλία πατρίς! Ορκίζομαι εις τας πολυχρονίους βασάνους Σου,
ορκίζομαι εις τα πικρά δάκρυα, τα οποία τόσους αιώνας έχυσαν και χύνουν τα ταλαίπωρα τέκνα Σου, εις τα ίδια μου τα δάκρυα, χυνόμενα κατά ταύτην την στιγμήν και εις την μέλλουσαν ελευθερίαν των ομογενών μου, οτι αφιερώνομαι όλως εις Σε.
Εις το εξής Συ θέλεις είσαι η αιτία και ο σκοπός των διαλογισμών μου. Το όνομά Σου ο οδηγός των πράξεών μου και η ευτυχία σου η ανταμοιβή των κόπων μου. Η Θεία δικαιοσύνη ας εξαντλήσει επάνω εις την κεφαλήν μου όλους τους κεραυνούς της, το όνομά μου να είναι εις αποστροφή, και το υποκείμενόν μου το αντικείμενο της κατάρας και του αναθέματος των ομογενών μου, αν ίσως λησμονήσω εις μίαν στιγμήν τας δυστυχίας
των και δεν εκπληρώσω το χρέος μου.
Τέλος, ο θάνατός μου ας είναι η άφευκτος τιμωρία του αμαρτήματός μου, δια μη μολύνω την αγνότητα της εταιρίας με την συμμετοχήν μου.”