Ξεχάστε την κλασική βαθμολογία- Γιατί πρέπει να επενδυσουμε σε νέες μορφές αξιολόγησης των σχολικών επιδόσεων

Οι προτάσεις για εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών που κατά καιρούς διατυπώνονται, είναι για την ώρα και με την παρούσα μορφή του εκπαιδευτικού συστήματος αφελείς και ανεύθυνες, και μοιραία θα αποπροσανατολίσουν τους μαθητές από το σύστημα δικαιωμάτων και καθηκόντων τους. Αποδέκτες αυτών των σκέψεων δεν θεωρώ τόσο το υπουργείο και τα σχολεία, όσο αρμόδιους εκτός του εκπαιδευτικού συστήματος με επιρροή στην κοινωνία και στη βουλή, τους οποίους πολλοί μαθητές εμπιστεύονται.

Πολλές από τις πιο κάτω προτάσεις αποτελούν στοχοθέτηση του εκπαιδευτικού συστήματος, αλλά όχι ως υποκατάστατο των εξετάσεων που απευθύνονται στο σύνολο του μαθητικού πληθυσμού και δίνουν τα μόνα αποτελέσματα που τελικά αξιολογούνται και αναγνωρίζονται στο εξωτερικό.

Παρουσιάσεις μέσα στην τάξη γίνονται σε διάφορα μαθήματα και έχουν θετικές συνέπειες στον ψυχισμό, στην κοινωνικοποίηση καθώς επίσης και στην αξιολόγηση στα τρίμηνα, παρόλο που λείπει εδώ το αδιαμφισβήτητο τεκμήριοτης παραγωγής από το ίδιο το παιδί.

Μικρές εργασίες τύπου project υπήρξαν ήδη από πολλά χρόνια με επανειλημμένη σύσταση του υπουργείου. Εδώ το πρόβλημα της ενδοσχολικήςεφαρμοσιμότητας είναι τεράστιο. Κατά κανόνα γίνονται εκτός σχολείου ανεπιτήρητες. Ακόμα κι αν καθοδηγεί η οικογένεια, βλέπω όφελος. Όμως φοβούμαι, η οικογένεια δεν μπορεί να συντονίσει ομάδα μαθητών. Γενικά η οικογενειακή βοήθεια, όπου υπάρχει, δεν είναι ομοιογενής. Είναι σίγουρο ότι η ανάθεση τέτοιων εργασιών θα οδηγήσει σε ιδιώτες που θα “βοηθούν”, δηλαδή θα τις κάνουν οι ίδιοι, αλλά και θα δημιουργήσουν αρχείο θεμάτων εργασιών για κάθε καθηγητή δημοσίου σχολείου, με αποτέλεσμα κάθε καινούρια θεματοθέτηση να ικανοποιείται με αντιγραφή και επικόλληση, ακόμα και με αντιγραφή ολόκληρου αρχείου.

Διαβάστε περισσότερα στο Infokids.com.cy