Λυκόστομα και λαγόχειλο – Αποκατάσταση και θεραπεία

Οι σχιστίες αποτελούν την 4η συχνότερη μορφή γενετικών ανωμαλιών. Ως σχιστία ορίζεται η ατελής διαμόρφωση της δομής των μαλακών και σκληρών ιστών του στόματος.
Οι συχνότερες μορφές σχιστίας είναι αυτή του χείλους, γνωστή ως λαγοχειλία και η σχιστία της υπερώας (ουρανίσκος), γνωστή ως λυκόστομα. Και στις δύο περιπτώσεις η σχιστία μπορεί να είναι ετερόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη.
Ακόμα, οι δύο μορφές σχιστίας μπορεί να συνυπάρχουν (πλήρης σχιστία).

Η μορφολογική ανωμαλία της λαγοχειλίας είναι άμεσα ορατή, καθώς απουσιάζει μέρος του άνω χείλους, ανάμεσα στον κυνόδοντα και τον πλευρικό τομέα.
Στο λυκόστομα υπάρχει ένα άνοιγμα στον ουρανίσκο το οποίο επικοινωνεί με την μύτη και η διάγνωσή του γίνεται με μακροσκοπική εξέταση του στόματος. Σε σπάνιες περιπτώσεις σχιστία που υπάρχει στο πίσω μέρος του ουρανίσκου (μαλακή υπερώα) δεν γίνεται αμέσως αντιληπτή, καθώς καλύπτεται με στρώση βλεννογόνου.
σχιστία στο χείλος

Πώς δημιουργούνται οι σχιστίες;

Οι σχιστίες δημιουργούνται κατά την διάρκεια της κύησης. Μεταξύ πέμπτης και έκτης εβδομάδας αναπτύσσεται το άνω χείλος του εμβρύου, ενώ η υπερώα (ουρανίσκος) αναπτύσσεται μεταξύ όγδοης και δωδέκατης εβδομάδας. Τα οστά και οι ιστοί του στόματος (μύτη, α. σιαγόνα) σχηματίζονται σε διαφορετικό χρόνο για κάθε τμήμα του προσώπου και ενώνονται αργότερα στο μέσον. Οι σχιστίες δημιουργούνται όταν δεν επιτυγχάνεται η ένωση των ιστών μεταξύ τους (ελλιπής ανάπτυξη μίας πλευράς ή αδυναμία σύμφυσης).
Γιατί σχηματίζονται οι σχιστίες;
Η ακριβής αιτιολογία δεν είναι γνωστή ωστόσο πιθανολογείται ότι τόσο το λυκόστομα όσο και η λαγοχειλία είναι αποτέλεσμα ενός συνδιασμού γενετικών (γονίδια) και περιβαλλοντικών (υγεία μητρέας, φάρμακα, μολύνσεις) παραγόντων, ενώ ορισμένες φορές μπορεί να συνδέονται με την ύπαρξη άλλων γενετικών συνδρόμων, όπως του Pierre Robin, και του Down.
Προβλήματα που μπορεί να προκαλέσει το σύνδρομο
Το σύνδρομο μπορεί να προκαλέσει μία σειρά προβλημάτων στην λειτουργία του οργανισμού ανάλογα με το μέγεθος και το εύρος της σχιστίας. Προβλήματα αναπνευστικά, ακουστικά, διατροφικά και προβλήματα στην ομιλία αλλά και στην ψυχολογία του παιδιού. Σε περιπτώσεις σοβαρής σχιστίας χείλους και υπερώας μπορεί να δημιουργηθούν οδοντιατρικά προβλήματα (ανωμαλία στον σχηματισμό των δοντιών, απουσία ή υπεράριθμα δόντια κ.α.). Λόγω της μορφολογικής τους ιδιαιτερότητας τα παιδιά με εμφανείς σχιστίες μπορεί να αντιμετωπίσουν κοινωνικά, συμπεριφορικά και συναισθηματικά ζητήματα.

Πώς θεραπεύονται οι σχιστίες;

Οι σχιστίες θεραπεύονται χειρουργικά κατά τους πρώτους μήνες ζωής του εμβρύου. Ανάλογα με την έκταση και το είδος του συνδρόμου μπορεί να απαιτηθούν διάφορες επεμβάσεις οι οποίες περιλαμβάνουν ρινοπλαστική, γναθοχειρουργική, φαρυγγοπλαστική και ο συντονισμός μίας εκτενούς ιατρικής ομάδας που μπορεί να περιλαμβάνει τις εξής ειδικότητες:
πλαστικό χειρουργό, γναθοχειρουργό, χειρουργό στόματος, ωτορινολαρυγγολόγο και ορθοδοντικό.

Η σχιστία του άνω χείλους (λαγόχειλο) προκαλεί συνήθως και δυσμορφία στην μύτη. Έτσι, τα δύο σημεία διορθώνονται ταυτόχρονα γύρω στην ηλικία των 3 μηνών του νεογνού.
Η σχιστία της υπερώας (λυκόστομα) διορθώνεται όταν το νεογνό βρίσκεται μεταξύ 6 και 12 μηνών. Με τη χρήση τοπικών ιστών η υπερώα συγκλίνει και επιμηκύνεται, ενώ οι μύες της αποκολλώνται και συρράπτονται στην φυσιολογική, ανατομική τους θέση.
Ένα μικρό ποσοστό των παιδιών μπορεί να χρειαστεί λογοθεραπεία αργότερα για να ξεπεραστούν ορισμένα ζητήματα στην ομιλία. Ακόμα σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να απαιτηθεί φαρυγγοπλαστική, εάν η υπερώα δεν έχει επιμηκυνθεί ικανοποιητικά ώστε να απομονώνονται η στοματική από την ρινική κοιλότητα. Σε περιπτώσεις που έχει μειωθεί η ικανότητα της ακοής λόγω της σχιστίας θα χρειαστεί η συνεισφορά ωτορινολαρυγγολόγου, ειδικευμένου στο εν λόγω σύνδρομο.
Η διάρκεια της πλαστικής χειρουργικής επέμβασης κυμαίνεται από 1,5 έως 2,5 ώρες και πραγματοποιείται με γενική αναισθησία. Με την πάροδο του χρόνου η ουλή απαλύνει και γίνεται δυσδιάκριτη.

Από τον Χρήστο Μεγαπάνο, πλαστικός χειρουργός (regen.gr)