Μαθαίνουμε το «μικρότερο – μεγαλύτερο»: 7 μαθηματικές ασκήσεις με ένα μανταλάκι!

Μικρότερο - μεγαλύτερο: 7 μαθηματικές ασκήσεις με ένα μανταλάκι!

Η δυσχέρεια που εμφανίζουν κάποιοι μαθητές στα Μαθηματικά, όπως και σε όλες τις μορφές των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών, η βιβλιογραφία την αποδίδει σε νευρολογικούς, κληρονομικούς και εγκεφαλικούς παράγοντες καθώς και σε δυσχέρειες στη βραχύχρονη μνήμη. (Adams & Hitch, 1997, Powell et al 2009).

Τα παιδιά, που τους αποδίδεται Δυσαριθμησία καθώς και μαθησιακές δυσκολίες στα Μαθηματικά, εμφανίζουν δυσκολίες στην κατανόηση της αξίας της θέσης του ψηφίου και του ειδικού λεξιλογίου, αδυναμία κατανόησης και χειρισμού των μονάδων μέτρησης (βάρος, ύψος, χρόνος), ενώ η οργάνωση του μαθηματικού συλλογισμού αποτελεί πάντα την κύρια και πιο σημαντική πρόκληση, για να μπορέσει ο μαθητής με ΕΜΔ, να επιλύσει προβλήματα και να εξάγει σωστά συμπεράσματα.

Εδώ θα παρουσιαστούν 7 ασκήσεις που χρησιμοποιούν ένα απλό υλικό για να βοηθήσουν το παιδί με ΕΜΔ να χειριστεί αριθμούς και μαθηματικές παραστάσεις!

Απευθύνεται σε παιδιά από Νηπιαγωγείο, με την πρώτη αρίθμηση, μέχρι και σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού.

Γράφουμε στον πίνακα αριθμούς, πράξεις, παραστάσεις και αναπαριστούμε το σύμβολο μεγαλύτερο – μικρότερο με ένα μανταλάκι που το ανοιχτό του “στόμα” τρώει το μεγαλύτερο!

Υλικά:

  • μανταλάκια
  • μαυροπίνακας
  • κιμωλίες (ή ασπροπίνακας, ή χρωματιστό χαρτί Α4)
Αριθμοί

Ζευγάρια αριθμών και το παιδί πρέπει να τοποθετήσει το μανταλάκι με τον σωστό τρόπο. Πρώτη αρίθμηση και μεγαλύτεροι αριθμοί.

Πράξεις

Μαθηματικές πράξεις οι οποίες πρέπει να γίνουν νοερά από τον μαθητή ώστε να δείξει και πάλι το μεγαλύτερο αποτέλεσμα.

Αφαιρέσεις

Πολλαπλασιασμοί

Διαιρέσεις

Κλάσματα

Ζευγάρια κλασμάτων και το παιδί με ΕΜΔ πρέπει να αναγνωρίσει το μεγαλύτερο κλάσμα.

Μαθηματικές μεικτές παραστάσεις

Φτιάχνουμε μαθηματικούς αλγορίθμους από πράξεις και το παιδί, μετά απο νοερή επεξεργασία, καταλήγει να δείξει πάλι τον μικρότερο και μεγαλύτερο αλγόριθμο.

Οι προσφερόμενες εμπειρίες μάθησης, οι μέθοδοι, το κατάλληλο υλικό και οι δομημένες δραστηριότητες κρίνονται ως βασικά στοιχεία μιας ποιοτικής διδασκαλίας των Μαθηματικών, η οποία αν εφαρμοστεί ήδη από μικρή ηλικία, βοηθά στην έγκαιρη αντιμετώπιση και αυτής της μορφής των ΕΜΔ.

Tip: Με τη νοερή μαθηματική επεξεργασία των πράξεων το παιδί εξασκεί παράλληλα και την εργαζόμενη μνήμη του. Ωστόσο, δώστε όσο χρόνο χρειάζεται για να συγκρατήσει τα δεδομένα και να τα επεξεργαστεί!

Άσπα Μητρακάκη – Ειδική Παιδαγωγός

Διαβάστε επίσης:

Οι 5 βασικοί λόγοι που τα παιδιά μας τρώνε ανθυγιεινά

Γνωρίστε τη 16χρονη Στέλλα που «σαρώνει» τα βραβεία σε πιάνο, μαθηματικά, λογοτεχνία

Σέρρες: Γέννησε η πρώτη έγκυος που της χορηγήθηκαν μονοκλωνικά αντισώματα