Αρχική InfoSchool Γυμνάσιο Με εξετάσεις η εισαγωγή των μαθητών στα πρότυπα πειραματικά σχολεία

Με εξετάσεις η εισαγωγή των μαθητών στα πρότυπα πειραματικά σχολεία

students

Με εξετάσεις θα γίνεται πλέον οριστικά και αμετάκλητα η εισαγωγή των μαθητών στα πρότυπα πειραματικά σχολεία. Αυτό αποφάσισε το Γ’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας απορρίπτοντας τις αιτήσεις γονέων που ζητούσαν να ακυρωθεί η απόφαση καθορισμού του τρόπου εισαγωγής των μαθητών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2013-2014.

Σημειώνεται ότι τα πειραματικά σχολεία μετονομάστηκαν σε «Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία» και η εισαγωγή των μαθητών στην Α’ Γυμνασίου και Α’ Λυκείου προβλέπεται ότι δεν θα γίνεται πλέον με κλήρωση, αλλά με εξετάσεις (τεστ δεξιοτήτων και γνώσεων), ενώ σύμφωνα με το νέο καθεστώς οι μαθητές των πρότυπων Δημοτικών σχολείων, για να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο πρότυπο Γυμνάσιο θα πρέπει να δώσουν εξετάσεις, ενώ με το παλαιό σύστημα δεν χρειαζόταν να υποβληθούν σε δοκιμασία.

Ειδικότερα, οι γονείς ζητούσαν να ακυρωθεί η από 12.3.2013 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για την «εισαγωγή μαθητών και τις σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2013-2014» κατά το σκέλος εκείνο που προβλέπει τη διενέργεια τεστ δεξιοτήτων για την επιλογή μαθητών οι οποίοι θα εισαχθούν στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας του Γ’ Τμήματος με την υπ’ αριθμ. 2328/2013 απόφασή τους απέρριψαν ως αβάσιμους όλους τους ισχυρισμούς των γονέων.

Κατ’ αρχάς οι δικαστές επισημαίνουν ότι η Δ.Ε.Π.Π.Σ. στις 21.1.2013 κάλεσε τα Επιστημονικά Εποπτικά Συμβούλια (ΕΠ.Ε.Σ.) των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων να αποστείλουν σ’ αυτήν τις προτάσεις τους σχετικά με το ζήτημα της εισαγωγής μαθητών στα Γυμνάσια – Λύκεια για το σχολικό έτος 2013-2014, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 44 του Ν. 3966/2011. Μετά την υποβολή προτάσεων από 31 επί συνόλου 32 ΕΠ.Ε.Σ., τα 25 εξ αυτών τάχθηκαν υπέρ της διεξαγωγής δοκιμασίας δεξιοτήτων ή εξετάσεων για την εισαγωγή των μαθητών στα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια, η ΔΕΠΠΣ αποφάσισε με την από 20.2.2013 πράξη της, ότι η εισαγωγή στην Α’ Γυμνασίου και την Α’ Λυκείου των Π.Π.Σ. θα γίνει με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων.

Σύμφωνα με την πράξη αυτή, συνεχίζουν οι δικαστές, «στην ίδια διαδικασία επιλογής των εισαγομένων συμμετέχουν και οι μαθητές/τριες Δημοτικών που είναι συνδεδεμένα με Γυμνάσια Π.Π.Σ., ενώ οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες μαθητών/τριών που ενδιαφέρονται να εισαχθούν σε Γυμνάσια ή Λύκεια Π.Π.Σ. θα έπρεπε να υποβάλουν αίτηση στο Π.Π.Σ. που επιθυμούν κατά το χρονικό διάστημα από 18 έως 29 Μαρτίου 2013». Στη συνέχεια ο υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε την εφαρμογή της επίμαχης απόφασης.

Την ίδια στιγμή οι δικαστές απέρριψαν επίσης τον ισχυρισμό των γονέων ότι είναι αντισυνταγματική η ανάθεση στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. του καθορισμού των προϋποθέσεων εισαγωγής των μαθητών στα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια, καθώς αυτό μπορούσε να γίνει μόνο με Προεδρικό Διάταγμα, σύμφωνα με το άρθρο 43 του Συντάγματος.

Ακόμη, οι σύμβουλοι Επικρατείας απέρριψαν τον ισχυρισμό των γονέων ότι είναι μη νόμιμη η πρόβλεψη για κοινή δοκιμασία εξετάσεων (τεστ) των αποφοίτων των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων και των αποφοίτων των άλλων σχολείων.

Στη δικαστική απόφαση υπογραμμίζεται ότι σκοπός των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων είναι «και η προαγωγή της ‘’αριστείας”» και ερμηνεύοντας την ισχύουσα νομοθεσία κρίθηκε από τους δικαστές ότι μπορεί να ορίζεται κοινή διαδικασία εισαγωγής για την κάλυψη όλων των θέσεων, προκειμένου να εισαχθούν σε αυτά οι ικανότεροι των υποψήφιων μαθητών.

Επίσης, απορρίφθηκαν οι ισχυρισμοί των γονέων ότι παραβιάζεται η συνταγματική αρχή της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της χρηστής διοίκησης γιατί θεσπίστηκε «αιφνιδιαστικά η υποχρέωση των αποφοίτων μαθητών συνδεδεμένων με Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια Δημοτικών Σχολείων να υποστούν δοκιμασία δεξιοτήτων, προκειμένου να εισαχθούν στην Α’ τάξη του Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου, χωρίς να έχουν προετοιμασθεί κατάλληλα, με συνέπεια πιθανή αποτυχία τους στη δοκιμασία αυτή, να ανατρέψει τον προγραμματισμό των οικογενειών τους».

Παράλληλα, υποστήριζαν οι γονείς ότι τα παιδιά τους υφίστανται άνιση μεταχείριση σε σχέση με μαθητές οι οποίοι φοιτούν σε μη πειραματικά δημοτικά σχολεία, καθώς οι τελευταίοι γνώριζαν ότι θα υποστούν δοκιμασία δεξιοτήτων ή εξετάσεις για την εισαγωγή τους στα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια και ξεκίνησαν εγκαίρως την προετοιμασία τους, ενώ οι μαθητές των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων «θεωρούσαν μέχρι πρότινος ευλόγως ότι δεν θα υποστούν ανάλογη διαδικασία επιλογής, προκειμένου να εγγραφούν στην Α’ τάξη του Γυμνασίου και δεν προετοιμάστηκαν καταλλήλως».

Οι ισχυρισμοί αυτοί απερρίφθησαν, καθώς οι δικαστές αποφάνθηκαν ότι η επίμαχη ρύθμιση, με την οποία προβλέφθηκε η εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια κατόπιν δοκιμασίας δεξιοτήτων, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αιφνιδίασε τους αιτούντες και ανέτρεψε τον οικογενειακό προγραμματισμό τους, αφού «ο νομοθέτης, αφενός μεν, είχε ορίσει ήδη από τον Μάιο του 2011 ότι η Δ.Ε.Π.Π.Σ καθορίζει τις προϋποθέσεις εισαγωγής μαθητών στα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια», αφετέρου δε, εξήγγειλε (με τον Ν. 3966/2011) ότι η εφαρμογή των διατάξεων αυτών αρχίζει από το σχολικό έτος 2012-2013, προβλέποντας εύλογη μεταβατική περίοδο ενός έτους, η οποία στη συνέχεια παρατάθηκε για ένα έτος ακόμη. Συνεπώς, προσθέτουν οι δικαστές, δεν παραβιάζονται οι συνταγματικές αρχές της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της χρηστής διοίκησης.

Παράλληλα, ως αβάσιμος απορρίφθηκε και ο ισχυρισμός των γονέων ότι τα παιδιά τους υφίστανται άνιση μεταχείριση σε σχέση με μαθητές οι οποίοι φοιτούν σε μη Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία.


Επικοινωνήστε μαζί μας:
Μύλων 75 104 41 Αθήνα
210 5121893

τηλεφωνήστε μας για οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία

news@infokids.gr

για νέα, πληροφορίες, εκδηλώσεις ή Δελτία τύπου

info@infokids.gr

για ερωτήσεις και πληροφορίες σχετικά με το site μας

Το περιεχόμενο της ιστοθέσης είναι μόνο για ενημερωτικό σκοπό και δεν θα πρέπει να αντικαθιστά οποιαδήποτε ιατρική συμβουλή, διάγνωση ή και θεραπεία που χορηγείται από τον γιατρό σας ή από τον εξειδικευμένο επιστήμονα υγείας. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταβίβαση, διανομή ή αποθήκευση μέρους ή του συνόλου του περιεχομένου σε οποιαδήποτε μορφή, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του νομικού τμηματος του Infokids.