«Μη ψήσεις τη λέξη!»: Άσκηση ανάγνωσης για παιδιά με Δυσλεξία

Όταν τα παιδιά με δυσλεξία καλούνται να εμπλακούν σε ασκήσεις ανάγνωσης, οι αντιδράσεις τους είναι συνήθως αρνητικές. Η άρνηση και η αναβλητική διάθεση κάνουν την εμφάνιση τους με σκοπό να αποφύγουν τη δυσάρεστη αυτή εμπειρία. Η δυσαρέσκεια που νιώθουν οφείλεται στο γεγονός ότι η αποκωδικοποίηση της ανάγνωσης τα δυσκολεύει και εμφανίζουν κομπιάσματα, συλλαβισμούς, αντικαταστάσεις κτλ.

Όλα αυτά τα λάθη φωνημικής επίγνωσης & οπτικής διάκρισης είναι ο λόγος που τα παιδιά με δυσλεξία αποφεύγουν την ανάγνωση. Πώς μπορούμε όμως να τα εμπλέξουμε σε μια θετική δραστηριότητα, βασική για τη βελτίωση της αναγνωστική τους δεξιότητας; Η απάντηση έρχεται πάλι από το συνδυασμό κίνησης, παιχνιδιού και γνώσης!

Η άσκηση «Μη ψήσεις τη λέξη!» αναγκάζει το παιδί με δυσλεξία να διαβάζει, ενώ παίζει!

Υλικά: φόρμα για cupcakes, χαρτάκια ψησίματος, μαρκαδόρος

• Αρχικά, βάζουμε τα χαρτάκια σε όλες τις θήκες της φόρμας.

• Έπειτα, επιλέγουμε τηn κατηγορία των λέξεων που θέλουμε το παιδί με δυσλεξία να διαβάσει και τις γράφουμε μέσα στα χαρτάκια. Εδώ, εξασκηθήκαμε σε λέξεις με τριπλό συμφωνικό σύμπλεγμα.

• Τέλος, λέμε κάθε λέξη μπερδεμένα και όχι με τη σειρά. Το παιδί ακούει και βάζει ένα μικρό αντικείμενο στη θήκη με αυτή τη λέξη.

Tip: Μπορείτε απλά να κόψετε κυκλικά χαρτάκια και να τοποθετήσετε στα φορμάκια αν δεν έχετε χαρτάκια ψησίματος!

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός – Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση Μαθησιακών Δυσκολιών/Δυσλεξίας
E-mail: amitrakaki@gmail.com
dyslexiaathome.blogspot.gr