Μια αξιόλογη συνεργασία για τη διαχείριση περιστατικών κακοποίησης ανηλίκων – Μην κλείνεις τα μάτια στη βία κατά των παιδιών

sadface2Σύμφωνο συνεργασίας υπέγραψαν ο δήμος Αγίας Βαρβάρας με το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού για την ένταξη του δήμου στο Δίκτυο Οργανισμών και Υπηρεσιών που εμπλέκονται στη διαχείριση περιστατικών Κακοποίησης και Παραμέλησης Ανηλίκων, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος : «Ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη Διερεύνηση, Διάγνωση και Διαχείριση Περιστατικών Κακοποίησης και Παραμέλησης Παιδιών ( ΚαΠα- Π) ».

Κύριοι στόχοι του Προγράμματος είναι : Η εφαρμογή του Εθνικού Πρωτοκόλλου για τη Διερεύνηση, Διάγνωση και Διαχείριση Περιστατικών ΚαΠα-Π, το οποίο περιλαμβάνει σαφώς διατυπωμένες οδηγίες σχετικά με τις ενέργειες που θα πρέπει να ακολουθούνται σε περιπτώσεις ΚαΠα-Π από όλους τους επαγγελματίες που ενδέχεται να εμπλακούν στη διαχείρισή τους.

Η χρήση-ενημέρωση του Εθνικού Συστήματος Αναφοράς ΚαΠα-Π, το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει ως επιδημιολογικό εργαλείο διαρκούς επιτήρησης της επίπτωσης κρουσμάτων ΚαΠα-Π.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας οι κοινωνικοί λειτουργοί της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου που ασχολούνται με την διερεύνηση κακοποίησης και παραμέλησης ανηλίκων εκπαιδεύτηκαν στη χρήση αυτού του επιδημιολογικού εργαλείου.

Διαβάστε επίσης:

Η άγνωστη ιστορία της μικρής Ελίζας που έγινε η αφορμή για να δημιουργηθεί η Εταιρία Κατά της Κακοποίησης του Παιδιού

Χαμόγελο του Παιδιού: Εκατομμύρια κλήσεις στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα παιδιά