Μιχαηλίδου: Το ψηφιακό συνταίριασμα παιδιού και υποψήφιου γονέα παρέχει ασφάλεια στις περιπτώσεις αναδοχής ή υιοθεσίας

Αποτελεσματικό και διαφανές είναι το ηλεκτρονικό συνταίριασμα παιδιών που διαβιούν σε δομές με τους υποψήφιους γονείς τους υποστήριξε η κ. Δόμνα Μιχαηλίδου, υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αρμόδια για θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύη.

Ερωτηθείσα στο πλαίσιο ραδιοφωνικής συνέντευξης στο Πρώτο Πρόγραμμα, η υφυπουργός επεσήμανε ως προς τη διαδικασία ότι εντός 9 μηνών είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναδοχής ή υιοθεσίας εφόσον στην τελική φάση της οι δύο κοινωνικοί λειτουργοί παιδιού και υποψήφιου γονέα γνωμοδοτήσουν θετικά.

Σε λειτουργία το νέο σύστημα αναδοχών και υιοθεσιών

Πρόκειται για μία ψηφιοποιημένη και διαφανή διαδικασία που προστατεύει από κακόβουλες πράξεις αλλά και από λιγότερο κακοπροαίρετες, εξαιρετικά ευαίσθητες και επικίνδυνες τόσο για τα παιδιά όσο και τους υποψήφιους γονείς, σημείωσε η κυρία Μιχαηλίδου.

Τον Ιανουάριο ολοκληρώθηκε η καταγραφή όλων των ανηλίκων που διαβιούν σε μονάδες προστασίας και φιλοξενίας. Ακολούθησε η εκπαίδευση 130 επαγγελματιών οι οποίοι έχουν ως αποστολή να προετοιμάσουν τους υποψήφιους γονείς σχετικά με τις ανάγκες της αναδοχής ή της υιοθεσίας.

Τον Ιούνιο άρχισαν, για πρώτη φορά, εκπαιδευτικά προγράμματα για υποψήφιους γονείς σε όλη την επικράτεια, ενώ παράλληλα υλοποιήθηκε ο πρώτος κύκλος κατάρτισης πιστοποιημένων κοινωνικών λειτουργών του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ), οι οποίοι θα ενισχύσουν τις αρμόδιες υπηρεσίες στην επεξεργασία αιτημάτων για αναδοχή και υιοθεσία.

Χάρη σε αυτά τα κρίσιμα προπαρασκευαστικά βήματα, στις 6 Ιουλίου το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας της σύνδεσης παιδιών με υποψήφιους γονείς μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Αναδοχών και Υιοθεσιών.

Μέσω ενός ειδικού αλγόριθμου, ο οποίος αξιοποιεί την βάση αντικειμενικών δεδομένων, το σύστημα μελετά τους φακέλους παιδιών και υποψήφιων γονέων και στη συνέχεια παράγει προτάσεις σύνδεσης. Ήδη έχουν υποβληθεί από τον αλγόριθμο 202 προτάσεις84 για αναδοχή και 118 για υιοθεσία.