Μοριοδότηση τρίτεκνων και πολύτεκνων για διορισμούς εκπαιδευτικών προαναγγέλει το Υπουργείο Παιδείας

building-primary1Κοινωνική πολιτική με τους διορισμούς των εκπαιδευτικών θα ακολουθήσει το Υπουργείο Παιδείας όπως προκύπτει από τα όσα γνωστοποιήθηκαν στη συνάντηση που είχε το ΔΣ της ΟΛΜΕ με τον αναπληρωτή υπουργό Τάσο Κουράκη.

Τρίτεκνοι και πολύτεκνοι θα λαμβάνουν μόρια για το διορισμό στο νέο σύστημα που επεξεργάζεται το Υπουργείο Παιδείας και στο οποίο θα μοριοδοτούνται η επιτυχία στον ΑΣΕΠ του 2008 και η προϋπηρεσία όπου κάθε μήνας θα προσφέρει ένα μόριο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο διορισμού πολύτεκνων εκπαιδευτικών (Ν.3255/2004), συνίσταντο οι αναγκαίες θέσεις εκπαιδευτικών, και με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Παιδείας καθοριζόταν ο αριθμός των διοριζόμενων εκπαιδευτικών κατά κλάδο και ειδικότητα, και σε καμία περίπτωση η ένταξή στους οικείους πίνακες δεν σήμαινε τη θεμελίωση δικαιώματος διορισμού.

Μετά την λήξη της μεταβατικής περιόδου, που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.3848/2010, είχε ληφθεί μέριμνα για τους εκπαιδευτικούς γονείς άνω των τριών τέκνων με τη μοριοδότησή τους για την τελική κατάταξη στους πίνακες επιτυχόντων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ. Επισημαίνεται ότι οι γονείς άνω των τριών τέκνων λαμβάνουν 10 μονάδες που είναι το μέγιστο ανάμεσα στα μοριοδοτούμενα ακαδημαϊκά και κοινωνικά κριτήρια του νόμου.