Ν. Φίλης: Εξηγεί τι είναι το «συμβόλαιο τιμής» μεταξύ μαθητών και σχολείου και μιλά για τις αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα

Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Νίκος Φίλης παραχώρησε δυο συνεντεύξεις σε Χωνί και Ελεύθερο Τύπο όπου και μίλησε εκτενώς για τις αλλαγές σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, για το ολοήμερο δημοτικό σχολείο ενιαίου τύπου, για το περίφημο «συμβόλαιο τιμής» μεταξύ μαθητών και σχολείου, για τα κενά στα σχολεία και τις προσλήψεις εκπιαδευτικών,

Ακολουθούν οι συνεντεύξεις:

Στο ΧΩΝΙ

Ποιες οι βασικές αλλαγές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (λειτουργία Γυμνασίων – Λυκείων, διδασκαλία αρχαίων ελληνικών – θρησκευτικών) και ποια η στόχευσή τους;

Μακροπρόθεσμος στόχος μας είναι η 14χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση. Έχει κατατεθεί στον εθνικό διάλογο για την Παιδεία η πρόταση για ένα πρώτο βήμα επέκτασης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης με τη θέσπιση ενός τετράχρονου Γυμνασίου. Η πρόταση αυτή θα μελετηθεί.

Η αναβάθμιση των Επαγγελματικών Λυκείων που επιχειρούμε ήδη (νομοθετήσαμε σε αυτή την κατεύθυνση τις πρώτες αλλαγές) είναι στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της υποχρεωτικότητας του Λυκείου, με στόχο τον περιορισμό της μαθητικής διαρροής.

Άμεσα, το Σεπτέμβρη θα δούμε σημαντικές αλλαγές στο Γυμνάσιο όπως: α) δραστικό περιορισμό των μαθημάτων που θα εξετάζονται στη λήξη της σχολικής χρονιάς, ώστε να παραταθεί ο χρόνος διδασκαλίας τουλάχιστον μέχρι το τέλος Μαΐου, β) τετράμηνα και όχι τρίμηνα ώστε να περιοριστεί ο εξεταστικός φόρτος και να δοθεί η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να γνωρίσουν τους μαθητές και τις μαθήτριές τους πριν καταθέσουν επίσημη βαθμολογία, γ) εξορθολογισμός της διδακτέας ύλης. ώστε να είναι εφικτή η εμβάθυνση στα σημαντικά της σημεία και, κυρίως, να είναι εφικτή η διδασκαλία με ενεργητική συμμετοχή των παιδιών, δ) πιλοτική εφαρμογή της περιγραφικής αξιολόγησης

Η διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών εντάσσεται στον γενικότερο ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε ως υπουργείο και αφορά τις γλωσσικές δεξιότητες που αποκτούν οι μαθητές σε μια κοινωνία όπου κυριαρχεί ο οπτικός πολιτισμός

Το σχέδιο για ολοήμερα δημοτικά σχολεία σε όλη τη χώρα προχωρά σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό; Θα θέλατε να μας πείτε και δυο λόγια για το τι θέλει να πετύχει το «συμβόλαιο τιμής», για το οποίο έγινε μεγάλος ντόρος;

Οι Διευθύνσεις των Ενιαίου Τύπου Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων πραγματοποιούν ήδη   συναντήσεις ενημέρωσης με τους συλλόγους γονέων για το ρόλο και τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος, καθώς και το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου. Οι αιτήσεις για την εγγραφή μαθητών στο ολοήμερο πρόγραμμα κατατίθενται μέχρι τις 15/6. Όλα γίνονται σύμφωνα με το σχεδιασμό, χωρίς αιφνιδιασμούς για τις οικογένειες και τους εκπαιδευτικούς.

Όσον αφορά στο “συμβόλαιο τιμής” μεταξύ σχολείου και μαθητών, αυτό αποτελεί μια από τις δεκάδες θέσεις-προτάσεις που έχουν κατατεθεί στις διάφορες επιτροπές του Εθνικού Διαλόγου και σκοπίμως παραποιήθηκε. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα σύνολο αρχών που καλλιεργούν και ενισχύουν στάσεις και πράξεις που στηρίζουν την κοινωνική συνοχή, την αλληλεγγύη και τις ίσες ευκαιρίες και που θα έπρεπε να καλλιεργούνται στο περιβάλλον του σχολείου.

Πέραν της αποτελεσματικότητας που μπορεί να έχει ένα τέτοιο «συμβόλαιο», νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε πως σε μια εποχή ραγδαίων κοινωνικοπολιτικών ανατροπών, κρίσης ηθικών αξιών και τάσης απαξίωσης του ρόλου του σχολείου, η εκπαίδευση είναι απαραίτητο να διέπεται από τις αρχές του δημοκρατικού ανθρωπισμού.

Η νέα σχολική χρονιά θα μας βρει με τους καθηγητές και τα βιβλία στη θέση τους;

Έχω δεσμευτεί γι αυτό στη Βουλή. Οι αιτήσεις αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2016-2017 θα υποβληθούν για πρώτη φορά ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς ενώ ο έλεγχος νομιμότητας των σχετικών πινάκων κατάταξης θα γίνει για πρώτη φορά από τον ΑΣΕΠ.Όχι μόνο όλοι οι εκπαιδευτικοί θα είναι στη θέση τους αλλά η πρόσληψή τους θα έχει γίνει με τον πλέον αδιάβλητο τρόπο.Όσον αφορά στα σχολικά βιβλία, σίγουρα δεν θα επαναληφθεί το «φιάσκο» του 2011, όταν οι μαθητές διάβαζαν από τις φωτοτυπίες, που τους μοίραζαν οι εκπαιδευτικοί.Η διανομή των βιβλίων του Δημοτικού έχει ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του Ιουνίου ενώ στα Γυμνάσια και τα Λύκεια στο τέλος του Ιουλίου.Όλες οι υπηρεσίες του ΥΠ.Π.Ε.Θ δουλεύουν εδώ και καιρό με βάση συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ώστε η νέα σχολική χρονιά να ξεκινήσει χωρίς προβλήματα.

Αφού μας πείτε δύο λόγια για το πρόγραμμα σίτισης στα σχολεία (στόχος αύξησης σιτιζόμενων μαθητών με τη νέα χρονιά), θα θέλαμε και ένα σχόλιο για το πρόγραμμα εκπαιδευτικής στήριξης των προσφυγόπουλων.

Ο σχεδιασμό μας για φέτος προβλέπει τον υπερπολλαπλασιασμό των μαθητών που σιτίζονται στο σχολείο. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που εκπονήσαμε από κοινού με το  υπουργείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και κάλυψε 12.000 μαθητές σε περιοχές όπου υπάρχει αυξημένο ποσοστό φτώχειας. Όσον αφορά την εκπαιδευτική στήριξη των προσφυγόπουλων, το υπουργείο προσπαθεί να καλύψει με κάθε τρόπο και μέσο τις βασικές και στοιχειώδης εκπαιδευτικές ανάγκες των πάνω από 22.οοο εκτοπισμένων παιδιών για όσο διάστημα παραμείνουν στη χώρα μας. Το σχέδιο περιλαμβάνει την παροχή βασικών γνώσεων/δεξιότητων και ψυχοκοινωνική στήριξη και παράλληλα την εκμάθηση μιας ευρωπαϊκής γλώσσας με στόχο την ομαλή προσαρμογή τους στις χώρες μετεγκατάστασης.

μαθητές και σχολείο

Ελεύθερος Τύπος

Πώς θα είναι το νέο πρόγραμμα του Γυμνασίου; Με ποιο τρόπο θα μειώσετε τον εξεταστικό φόρτο και ποια μαθήματα θα έχουν λιγότερες ώρες;

Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός σχολείου δημιουργικού, που θα κινεί την περιέργεια των παιδιών για τη γνώση, θα οξύνει την κριτική σκέψη, θα καλλιεργεί πολλαπλές δεξιότητες και θα εμπεδώνει δημοκρατικές αξίες. Τα πρώτα βήματα σε αυτή την κατεύθυνση είναι η καλύτερη διαχείριση του διδακτικού χρόνου με χωρισμό του σχολικού έτους σε δύο τετράμηνα, αντί τρία τρίμηνα, η επιμήκυνση του διδακτικού έτους   και η αντίστοιχη μείωση των ημερών των εξετάσεων. Επίσης το ωρολόγιο πρόγραμμα του Γυμνασίου περιλαμβάνει μια ελάφρυνση του προγράμματος κατά 3 ώρες την εβδομάδα. Η ελάφρυνση αυτή είναι παιδαγωγικά ενδεδειγμένη γιατί συμβαδίζει με τις φυσικές αντοχές των μαθητών και κάνει τη μαθησιακή διαδικασία περισσότερο ουσιαστική και ενεργητική.

Η ελάφρυνση αφορά τα μαθήματα των Αρχαίων Ελληνικών, της Οικιακής Οικονομίας, της Γεωγραφίας και της Βιολογίας και θα προσφέρει κάποιες ώρες εντός του 7/ωρου, στις οποίες μπορούν να πραγματοποιηθούν πολιτιστικά και περιβαλλοντικά προγράμματα, προγράμματα αγωγής υγείας και σταδιοδρομίας καθώς και η ενισχυτική διδασκαλία (π.χ. για τις ξένες γλώσσες, ώστε να είναι δυνατή στο σχολείο η προετοιμασία για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας)

Τέλος, θα προσφέρει κάποιον χρόνο απαλλαγμένο από διδακτικές υποχρεώσεις, εντός εργασιακού ωραρίου, που μπορεί να αξιοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς για συνεργασίες μεταξύ τους με στόχο τον από κοινού σχεδιασμό δράσεων, διδακτικού υλικού κτλ.

Για την επόμενη σχολική χρονιά έχετε ανακοινώσει την εφαρμογή του νέου προγράμματος σπουδών των Θρησκευτικών. Οι αντιδράσεις από μερίδα θεολόγων είναι έντονες και υπάρχουν κάποιοι που έχουν προειδοποιήσει για πιθανή «ανυπακοή», με τους εκπαιδευτικούς να εφαρμόζουν το παλιό πρόγραμμα. Πώς θα αντιμετωπίσετε μία τέτοια κατάσταση;

Το νέο πρόγραμμα διδασκαλίας των Θρησκευτικών στην Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση εφαρμόστηκε πιλοτικά περίπου πέντε χρόνια, ήταν απόφαση προηγούμενης κυβέρνησης και τώρα ήρθε η ώρα να αξιολογηθεί. Το ΥΠ.Π.Ε.Θ. μετά από την εισήγηση του ΙΕΠ θα προχωρήσει στην άμεση εφαρμογή των νέων προγραμμάτων ώστε τα Θρησκευτικά να μην είναι πλέον ομολογιακό μάθημα αλλά θρησκευτικό μάθημα που θα δίνει τη δυνατότητα όμως μαζί με την ορθόδοξη παράδοση οι μαθητές να γνωρίζουν και τις άλλες θρησκείες. Τα νέα αναλυτικά προγράμματα σπουδών έχουν γίνει αποδεκτά από πολλούς θεολόγους εκπαιδευτικούς καθώς και από εκκλησιαστικούς παράγοντες. Σε κάθε περίπτωση την ευθύνη για την λειτουργία του σχολείου την έχει το Υπουργείο Παιδείας και οι εκπαιδευτικοί εφαρμόζουν το αναλυτικό πρόγραμμα. Σας θυμίζω ότι επί υπουργίας της κας Γιαννάκου η εξομολόγηση καταργήθηκε από τα σχολεία παρά την αντίδραση της εκκλησίας και διαφόρων θεολόγων. Κι ακόμη τα ισχύοντα βιβλία Θρησκευτικών εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ, παρά την αντίδραση και τότε της εκκλησίας.

παιδί και σχολείο

Φέτος δεν έγιναν μόνιμες προσλήψεις εκπαιδευτικών. Με τι κονδύλια θα καταφέρετε να κάνετε τις απαραίτητες προσλήψεις αναπληρωτών, μιας και τα κοινοτικά στερεύουν;

Φέτος δεν έγιναν μόνιμοι διορισμοί γιατί καθυστέρησε η αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από τους θεσμούς.Όλα τα λειτουργικά κενά στην εκπαίδευση θα καλυφθούν με χιλιάδες προσλήψεις αναπληρωτών, όπως συμβαίνει όλα τα τελευταία χρόνια που η αδιοριστία μαστίζει την εκπαίδευση. Έχουμε αποτυπώσει, για πρώτη ίσως φορά, τα πραγματικά κενά στην εκπαίδευση ώστε να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό αλλά και να προχωρήσουμε στις αναγκαίες προσλήψεις αναπληρωτών με ορθολογισμό και σύνεση τόσο από το ΠΔΕ όσο και από το ΕΣΠΑ. «Δεν διεκδίκησα ποτέ τα πνευματικά δικαιώματα του σχεδίου νόμου για την ιδιωτική εκπαίδευση που έχει δοθεί στη δημοσιότητα».

Σε τι στάδιο βρίσκεται το νομοσχέδιο για την ιδιωτική εκπαίδευση; Θα προχωρήσετε σε αλλαγές στο ήδη δημοσιευμένο και τι απαντάτε σε όσους αναφέρουν ότι πρόκειται για συρραφή παλαιότερων νομοθετημάτων τα οποία μάλιστα δεν λειτούργησαν κατά το παρελθόν

Δεν διεκδίκησα ποτέ τα πνευματικά δικαιώματα του σχεδίου νόμου για την ιδιωτική εκπαίδευση που έχει δοθεί στη δημοσιότητα.Αντιθέτως , υποστήριξα ότι θέλουμε να επαναφέρουμε κάποιες ρυθμίσεις του Ν. 682/77 του Γ. Ράλλη. Ο νόμος αυτός όσο και η συνταγματική διάταξη στην οποία στηρίχθηκε (άρθρο 16§8 του Συντάγματος του 1975) αποτέλεσαν τομή για την εποχή τους. Ήταν τότε που το πνεύμα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης κυριαρχούσε και η ΝΔ δεν ήταν νεοφιλελεύθερη αλλά κόμμα του «κοινωνικού φιλελευθερισμού».

Εμείς πιστεύουμε, όπως και ο νομοθέτης εκείνης της εποχής αλλά και το Συμβούλιο της Επικρατείας όπως έχει εκφραστεί με αποφάσεις της Ολομέλειάς του, ότι τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια δεν αποτελούν αμιγείς επιχειρήσεις, η εκπαίδευση δεν είναι εμπόρευμα και οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί πρέπει να βρίσκονται σε ειδικό εργασιακό καθεστώς, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια του εκπαιδευτικού έργου.

Διαφορετικά δημιουργούνται πλείστα ζητήματα τόσο στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης όσο και στη νομιμότητα των τίτλων σπουδών που εκδίδονται. Με την επικείμενη νομοθετική πρωτοβουλία προβλέπεται επίσης η ρύθμιση των εργασιακών θεμάτων δεκάδων χιλιάδων νέων εκπαιδευτικών οι οποίοι εργάζονται σε φροντιστήρια, αρκετές φορές σε καθεστώς μαύρης εργασίας.