Νέα εκπαιδευτική ενότητα «Αρχαία τέχνη και μαθηματικά» από 28/9 στο Μουσείο Ηρακλειδών

math_san_pixnidi2

Το καθημερινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2015-2016 του Μουσείου Ηρακλειδών «Επιστήμη, Τέχνη και Μαθηματικά» για μαθητές όλων των σχολικών βαθμίδων ξεκινά στις 28 Σεπτεμβρίου 2015 (σχεδιασμός-επιστημονική επιμέλεια: Αποστόλης Παπανικολάου- Άρης Μαυρομμάτης, Ερευνητές της Διδακτικής των Μαθηματικών).

Το πρόγραμμα «Επιστήμη, Τέχνη και Μαθηματικά» (συνέχεια κι επέκταση του γνωστού από το 2005 προγράμματος «Τέχνη και Μαθηματικά») αποτελεί συμπλήρωμα της σχολικής διδασκόμενης ύλης στην κατεύθυνση της διδακτικής διαθεματικότητας, συνδέοντας τα μαθηματικά με την ιστορία της επιστήμης και της τέχνης, τη φιλοσοφία και τα κλασικά γράμματα.

Πρόκειται για μια εκπαιδευτική πορεία αναζήτησης της διασύνδεσης επιστήμης, τέχνης και μαθημα­τικών, μέσα από δραστηριότητες που προκύπτουν από την αλληλε­πίδραση με διαδραστικά και παραστατικά εκθέματα εκλαΐκευσης και κατανόη­σης της επιστημονικής σκέψης, καθώς κι επιλεγμένα έργα τέχνης από τα σημαντικότερα εικαστικά ρεύματα, έτσι όπως παρουσιάζονται στη μόνιμη Διαδραστική Έκθεση «Παίζω και καταλαβαίνω» στο Κεντρικό Κτίριο του Μουσείου Ηρακλειδών (Α΄ και Β΄ όροφος).

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλες τις σχολικές βαθμίδες, έχει διάρκεια δύο ωρών και πραγματοποιείται από Δευτέρα έως και Παρασκευή σε δύο κύκλους 9:00-11:00 και 11:00-13:00.

Για επισκέψεις σχολικών ομάδων πέραν αυτών των ημερών και ωρών, απαιτείται ιδιαίτερη συνεννόηση.

Συνοπτική Περιγραφή

Μέρος Α΄: Περιήγηση-ελεύθερη αλληλεπίδραση με τα εκθέματα υπό τη διακριτική καθοδήγηση ειδικά εκπαιδευμένου καθηγητή με σκοπό τη δημιουργία γόνιμων προβληματισμών.

Μέρος Β΄: Παρουσίαση και ανάλυση συγκεκριμένης για κάθε τάξη θεματικής ενότητας στις αίθουσες διαλόγου και αλληλεπίδρασης, με χρήση πολυμεσικού εξοπλισμού και αλληλεπιδραστικών δραστηριοτήτων.
Κρατήσεις

Κρατήσεις για τη συμμετοχή των σχολικών ομάδων μπορούν να γίνουν με τους εξής τρόπους:

Τηλεφωνικώς, καλώντας τον αριθμό 210 34 61 981, Δευτέρα έως και Παρασκευή, 9:00 έως 17:00, ή
Στέλνοντας τη Φόρμα Εγγραφής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση edu@herakleidon-art.gr.
Εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα, το σχολείο θα λάβει επιβεβαιωτική απάντηση από το μουσείο.

Για την ομαλή διεξαγωγή του προγράμματος, απαραίτητες προϋποθέσεις είναι οι παρακάτω:

ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων ανά τμήμα είναι 20 μαθητές για όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και 15 μαθητές για το Νηπιαγωγείο
μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων ανά χρονική ζώνη 75-80 μαθητές για όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και 60 μαθητές για το Νηπιαγωγείο
Το κόστος συμμετοχής ανά μαθητή ανέρχεται σε 3,50 ευρώ.

Πριν την κράτηση για συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, συνιστάται στους συνοδούς-εκπαιδευτικούς να συμβουλεύονται τις Χρήσιμες Οδηγίες και τους Όρους Συμμετοχής.